Zobacz wszystkie

Kategorie

Magnetyczny enkoder obrotowy z bezprzewodowym konfigurowaniem parametrów pracy przez NFC

Gdy nie ma pewności co do tego, jaka rozdzielczość enkodera zapewni optymalną pracę w konkretnej aplikacji, nowy enkoder magnetyczny WDGN firmy Wachendorff Automation zapewnia elastyczność niezbędną do testowania pracy z różną liczbą impulsów na obrót. Ponadto, ułatwia on logistykę i zarządzanie zapasami magazynowymi.

Może być konfigurowany bezkontaktowo przez NFC za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfona, bez połączenia z internetem. Oferuje zakres programowania rozdzielczości od 1 do 16384 ppr. W zależności od wariantu - Basic lub Advance - umożliwia też programowanie innych parametrów, w tym rodzaju wyjścia (HTL/TTL), pozycji zerowej, szerokości impulsów itp. Po utworzeniu konfiguracji enkodera, można ją zapisać pod unikalną nazwą, a dowolnym momencie załadować lub przenieść do innego enkodera, dzięki czemu przechowywane zestawy konfiguracyjne mogą być używane w różnych aplikacjach. Ze względów bezpieczeństwa, konfiguracje są szyfrowane i zabezpieczane kodem PIN/PUK, podobnie jak w telefonii komórkowej.

W przypadku specjalnych wymagań, dodatkowe możliwości daje enkoder w wersji zaawansowanej (Advance). W porównaniu z wersją podstawową (Basic) z kanałami A, B i N oraz odwróconymi, gdzie kanały A i B pracują z jednakową liczbą impulsów, w wersji zaawansowanej można indywidualnie konfigurować każdy z maksymalnie 4 wewnętrznych kanałów.

Enkoder WDGN występuje w wersjach o średnicy od 36 do 58 mm z wałkiem i z otworem. Pracuje z napięciem zasilania od 4,75 do 32 VDC. Zawiera zabezpieczenie przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji. W zależności od wariantu zapewnia wytrzymałość na obciążenia wałka nawet do 300 N. Jest odporny na narażenia klimatyczne oraz udary i wibracje, co pozwala na zastosowania m.in. w pojazdach budowlanych.