Zobacz wszystkie

Kategorie

Enkodery optyczne z interfejsem Industrial Ethernet

SIKO GmbH rozszerza ofertę enkoderów optycznych o nowe wersje z interfejsem Industrial Ethernet. Modele WV5850 i WH5850, dostępne w wersjach jedno- i wieloobrotowych, oferują dużą rozdzielczość i krótki czas reakcji, pozwalając na zastosowania w aplikacjach pracujących czasie rzeczywistym. Zastosowany w nich interfejs PROFINET lub EtherNet/IP umożliwia szybką integrację w systemie. Dostępne wersje z wałkiem (WV5850) i z otworem (WH5850) dają dużą elastyczność projektantom, a zwarta konstrukcja obudów pozwala ograniczyć do minimum przestrzeń montażową.

Enkodery WV5850 i WH5850 z interfejsem PROFINET obsługują wszystkie funkcje i cechy najnowszego profilu enkodera V4.2. Charakteryzują się klasą zgodności „C” oraz funkcjami identyfikacji i konserwacji zgodnymi z wersją 1.16. Dodatkowo, zapewniają obsługę protokołów MRP (Media Redundancy Protocol) i LLDP (Linked Layer Discovery Protocol) oraz funkcji Shared Devices, umożliwiającej dostęp do enkodera z kilku różnych sterowników PLC. Dzięki krótkiemu czasowi cyklu (250 µs), mogą być wykorzystywane w aplikacjach czasu rzeczywistego.

Wersje z interfejsem EtherNet/IP zapewniają najlepsze parametry sterowania, począwszy od systemu monitorowania obiektów do poziomu hali produkcyjnej. Dzięki częstotliwości odświeżania do 1000 Hz i krótkiemu czasowi RPI (1 ms), nadają się idealnie do zastosowań, w których liczy się czas. Enkodery EtherNet/IP nie tylko pozwalają obniżyć koszty systemu, ale także przyczyniają się do jego większej dostępności.