Zobacz wszystkie

Kategorie

Interfejs EnDat 3 z obsługą czarnego kanału do bezpieczeństwa funkcjonalnego

Heidenhain zaprezentował kolejną wersję popularnego interfejsu EnDat do enkoderów. EnDat 3 jest jeszcze szybszy od wcześniejszych wersji i oferuje uproszczone funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego. Zwiększona częstotliwość zegara (200 kHz w porównaniu do 16 kHz w poprzednich wersjach) pozwoliła podwoić obsługiwaną przepustowość z 12,5 do 25 Mbps. Ponadto, uproszczono aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego interfejsu. EnDat 3 wykorzystuje teraz branżowy standard z czarnym kanałem, co ułatwia wdrożenia producentom OEM.

Interfejs EnDat 3 wykrywa położenie bezwzględne, a nie tylko położenie względem punktu odniesienia. Jest to dużą zaletą podczas uruchamiania maszyny, ponieważ nie wymaga wykonania żadnego ruchu w celu ustalenia położenia, co może być bardzo czasochłonne w przypadku dużych maszyn.

Nowy interfejs zmniejsza też w porównaniu z poprzednią wersją wymogi w zakresie okablowania, ograniczając się do konfiguracji 2- lub 2-przewodowej, zamiast potrzebnych wcześniej 8 przewodów. W systemach robotyki, zapewnia również obsługę magistrali, co umożliwia łączenie łańcuchowe koderów, pozwalając zmniejszyć ilość kabli, zredukować koszty i uprościć projektowanie.

EnDat 3 oferuje zwiększoną pojemność pamięci oraz umożliwia ochronę hasłem informacji przechowywanych w enkoderze. Może to być na przykład konkretny kod lub informacje o komputerze, do których firma lub menedżer może nie chcieć zezwolić operatorom na pełen dostęp. Obsługuje większą liczbę czujników temperatury, umożliwiając jej monitorowanie w dowolnym miejscu, począwszy od ramienia robota po wnętrze szafki. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych wersji, zapewnia dwukierunkową transmisję danych, co ułatwia monitorowanie i diagnostykę. Oznacza to, że można go używać do konserwacji zapobiegawczej, np. do powiadamiania systemu CNC o wykryciu usterki.