Zobacz wszystkie

Kategorie

Pirometr o zakresie pomiarowym 50...600°C z laserem celowniczym i kamerą wideo

Kategoria produktu: Kamery termowizyjne Pomiary

Pomiar temperatury za pomocą pirometrów daje tę zaletę, że nie jest konieczny kontakt przyrządu pomiarowego z badanym obiektem. Stanowi to równocześnie wyzwanie: pirometr musi być idealnie usytuowany względem mierzonego obiektu i jeśli to konieczne, wymaga zogniskowania wiązki optycznej. Realizuje to nowy pirometr CSvideo 3M firmy Optris. Oprócz lasera celowniczego, zawiera on wbudowaną kamerę wideo, co pozwala precyzyjne usytuować pole pomiarowe nawet, jeśli mierzony obiekt znajduje się w obszarze trudno dostępnym.

Pirometr jest podłączany do interfejsu USB w laptopie lub komputerze PC za pomocą dostarczanego adaptera. Oprogramowanie Compact Connect oprócz wykresu temperatury w czasie wyświetla obraz wideo ze zintegrowanej kamery. Za pomocą pokrętła optykę można bardzo łatwo zogniskować i optymalnie usytuować względem mierzonego obiektu. Pozostałe parametry, na przykład współczynnik emisyjności, mogą być ustawiane programowo.

Alternatywnie, przyrząd może być skonfigurowany za pomocą smartfona z systemem Android. Należy w tym celu pobrać bezpłatną aplikację IRmobile, oferującą podobny zakres funkcji, jak oprogramowanie Windows oraz podłączyć kabel do transmisji danych i zasilania.

CSvideo 3M idealnie nadaje się do współpracy z metalami i materiałami kompozytowymi, nawet w niskich temperaturach. Udostępnia dwa zakresy pomiarowe: 50…400°C i 100…600°C. Oprócz wyjścia analogowego zawiera wyjście alarmowe, którego funkcję można ustawić za pomocą oprogramowania. Wbudowana funkcja wyzwalania umożliwia nagrywanie ujęć zależnych od czasu lub temperatury do realizacji zadań związanych z dokumentacją i kontrolą jakości.