Zobacz wszystkie

Kategorie

System optycznego pomiaru temperatury do procesów hartowania szkła

Kategoria produktu: Kamery termowizyjne Pomiary

Obróbka cieplna może wpływać na właściwości fizyczne szkła płaskiego. Na przykład, jednoszybowe szkło bezpieczne (SPSG) jest produkowane przez tzw. hartowanie termiczne. W tym procesie szyby są najpierw równomiernie podgrzewane w piecu do temperatury powyżej 600°C, a następnie szybko chłodzone poprzez wdmuchiwanie powietrza. Precyzyjne utrzymanie odpowiedniej temperatury w piecu, w zależności od rodzaju i grubości szkła, ma kluczowe znaczenie dla pożądanej jakości produktu końcowego. Obejmuje to zarówno precyzyjną kontrolę temperatury, jak też zapewnienie jej jednorodnego rozkładu na całej tafli szkła.

Firma Optris GmbH zaprojektowała specjalny system do kontroli temperatury w tego typu procesach. Opiera się on na kamerze PI 640 pracującej w podczerwieni i może być stosowany w dowolnym systemie hartowania szkła, dzięki wymiennej optyce o różnych kątach aperturowych.

Mała emisyjność stanowi duże wyzwanie dla techniki pomiaru w podczerwieni. Nowy system Top Down GIS 640 R rozwiązuje ten problem dzięki specjalnej konfiguracji: nad szybą, przy wyjściu z pieca, zainstalowana jest kamera na podczerwień typu PI 640, która określa z dużą rozdzielczością rozkład temperatury poszczególnych szyb. Pirometr CT G5L, umieszczony poniżej szkła, mierzy jego dokładną temperaturę. Poszczególne piksele obrazu z kamery na podczerwień są odnoszone do tej zmierzonej wartości, co umożliwia automatyczną korekcję emisyjności dla szkła standardowego i niskoemisyjnego. Oprócz rozkładu temperatury, system oblicza również powierzchnię szkła.

Firma Optris dostarcza Top Down GIS 640 R jako wstępnie zmontowany system ułatwiający instalację w systemie docelowym. Oprócz kamery termowizyjnej, pirometru i systemów przesłon, dostarczana jest również małogabarytowa szafa sterownicza ze wszystkimi elementami elektronicznymi i sterującymi oraz z niezbędnym okablowaniem.

W porównaniu ze skanerami liniowymi, często stosowanymi w przeszłości, dokładne wyrównanie linii skanowania można wygodnie wykonać za pomocą dostarczanego oprogramowania kamery GIS 640 R. Dokładne pozycjonowanie mechaniczne systemu nad piecem nie jest tutaj konieczne, dzięki czemu redukuje się do minimum nakład pracy związany z instalacją i uruchomieniem systemu.