Zobacz wszystkie

Kategorie

Małogabarytowy miernik wibracji z transmisją danych przez Bluetooth

Pomiar wibracji jest jedną z bardziej efektywnych metod wykrywania awarii jeszcze przed ich wystąpieniem. Jednak ich analiza jest złożona, a umieszczanie czujników również w punktach niekrytycznych może okazać się zbyt drogie. Najnowszy miernik wibracji 3561 FC firmy Fluke umożliwia zespołom utrzymania instalacji ciągłe, bezprzewodowe (Bluetooth Low Energy 4.1) monitorowanie wibracji praktycznie dowolnych mechanizmów obrotowych.

Oferuje on częstotliwość pomiaru od 10 Hz do 1 kHz, dostarczając precyzyjnych danych o zmianach warunków pracy występujących wskutek niezrównoważenia, niedopasowania, poluzowania się podzespołów mocujących lub zużycia łożysk, a mogących skutkować w przyszłości poważną awarią.

Miernik jest dostatecznie mały (61,5 x 24,1 mm), aby mógł być montowany w miejscach o utrudnionym dostępie. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP 67. Całkowity czas potrzebny na zamocowanie miernika, skonfigurowanie systemu i rozpoczęcie pomiaru nie przekracza godziny. Pomiar jest wykonywany w trzech osiach.

Odczyt wyników odbywa się bezprzewodowo, pozwalając na monitorowanie wibracji z bezpiecznej odległości od mechanizmów ruchomych. Do transmisji i analizy danych z miernika firma Fluke dostarcza bezprzewodową bramkę dostępową 3502 FC Gateway i oprogramowanie Fluke Connect Condition Monitoring (FCCM), umożliwiające również automatyczne generowanie alarmów po przekroczeniu wartości ostrzegawczych. Miernik 3561 FC może pracować przez 3 lata na zasilaniu bateryjnym, wykonując pojedynczy pomiar co 90 s.