Zobacz wszystkie

Kategorie

Centrale sygnalizacji alarmowej CSA-81, CSA-166

Produkt firmy:

Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Sterowniki CNC, DCS i inne

Centrale sygnalizacji alarmowej przeznaczone do sygnalizacji stanów inicjatorów, zbudowane są na bazie sterowników swobodnie programowalnych PSW-81, PSW-166, poprzez wyposażenie ich w użytkowe oprogramowanie oraz sprzętowe przystosowanie do połączenia z kasetami EUS-03, EUS-14 lub innymi urządzeniami sygnalizacji optycznej i akustycznej, np. tablicami synoptycznymi.

Swobodna ich konfiguracja, oparta o łączenie bloków funkcyjnych metodą graficzną z komputera PC lub z panelu czołowego urządzenia, umożliwia tworzenie dowolnych struktur sygnalizacji. Wykorzystanie transmisji poziomej pomiędzy CSA, urządzeniami serii 81, 84, 166 i aparatami posiadającymi komunikację RS485 lub CAN, umożliwia budowę dużej do 300 sygnałów centralnej sygnalizacji alarmowej współpracującej z komputerem nadrzędnym. Panel czołowy umożliwia podgląd zaistniałych przekroczeń oraz stan linii przemysłowych.