Zobacz wszystkie

Kategorie

ERS 2G - magazyn energii dla falowników

Dwukierunkowa przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności. Wbudowany bezobsługowy magazyn energii.

Magazyn energii ERS 2G to innowacyjny system odzysku energii z hamowania silników zasilanych przez przetwornicę częstotliwości. Magazyn energii ERS 2G rekomendowany jest dla napędów w windach oraz innych urządzeniach transportu bliskiego.

Każdy z magazynów o energii 55kJ stanowi jednocześnie dwukierunkową przetwornicę napięcia zasilającą falownik w czasie postoju dźwigu oraz przy rozruchu. Wyjątkowo wysoka sprawność przetwornicy dochodząca do 98% wraz z lokalnym magazynowaniem energii przyczyniają się do obniżenia zużycia energii w systemach z krótkimi przejazdami oraz tam gdzie postoje nie są bardzo długie (np. windy w budynkach użyteczności publicznej, hoteleach itp.).

Magazyn energii został zbudowany z superkondensatorów o wysokiej jakości, przez co nie wymaga prac serwisowych w czasie całego życia produktu.


Magazyn energii ERS2G zalecany jest w systemach napędowych dźwigów, w których jednokierunkowy licznik energii elektrycznej zainstalowany jest bezpośrednio przed tablicą wstępną i nie jest możliwe oddanie energii poprzez moduły rekuperacyjne eRHR lub RHC-C firmy Fuji Electric (spowodowane brakiem odbiorników zwracanej energii).

 

Firma Amtek jest dystrybutorem urządzeń magazynujących energię oraz przetwornic hiszpańskiej firmy Epic Power.

Zapytania ofertowe
ERS 2G - magazyn energii dla falowników
Zapytaj o produkt