Zobacz wszystkie

Kategorie

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa z funkcją mutingu

Produkt firmy:

AutomationDirect

Nowe kurtyny świetlne bezpieczeństwa ReeR Safegate Type 4 realizują ochronę w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych wymagających zintegrowanej funkcji mutingu. Wyłącza ona czasowo funkcję bezpieczeństwa, gdy przedmiot obrabiany lub paleta przechodzi przez obszar chroniony i może być w zależności od wersji zaimplementowana sprzętowo lub programowo.

Bariery Safegate Type 4 występują w wersjach nadajnik/odbiornik oraz z parą modułów aktywny/pasywny. Pracują z napięciem zasilania 24 VDC. Charakteryzują się rozdzielczością 300 lub 400 mm i długością strefy chronionej wynoszącą 0…8 m lub 0…12 m. Wersje z konfiguracją programową (SMPO) umożliwiają pobieranie i wgrywanie parametrów konfiguracyjnych, monitorowanie statusu oraz sprawdzanie i zatwierdzanie zaprogramowanej konfiguracji.

Kurtyny ReeR z funkcją mutingu charakteryzują się stopniem ochrony IP65/IP67. Ich ceny zaczynają się od 748 USD (model SMO-3B o wysokości 810 mm z modułem nadawczym i odbiorczym). Dostępne są też wersje wstępnie skonfigurowane i okablowane.