Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowa seria adapterów ochronnych PRCD-S pro firmy Kopp

Unikaj wypadków elektrycznych z Kopp PRCD-S pro

Pracownicy często muszą podłączać swoje narzędzia do gniazdek na placach budowy i montażu, których środki ochronne są nieznane, dlatego warto stosować odpowiednie rozwiązania zabezpieczające. Nowa seria adapterów ochronnych PRCD-S pro firmy Kopp gwarantuje bezpieczne zużycie energii nawet bez wcześniejszych testów.

PRCD-S pro spełnia wymagania nory DIN VDE 0661, zgodnie z którymi przy podłączaniu urządzeń elektrycznych do gniazdek innych firm należy stosować przenośne urządzenie ochronne różnicowoprądowe. Urządzenie ochronne musi spełniać następujące funkcje: znamionowy prąd różnicowy IΔn≤30mA, przełączanie wszystkich biegunów, łącznie z przewodem ochronnym, wyzwalanie podnapięciowe i brak automatycznego restartu po przywróceniu napięcia. Ponadto musi się on wyłączyć, jeżeli podczas pracy na przewodzie ochronnym pojawi się napięcie lub zostanie on przerwany. Przewód ochronny nie może się wyłączyć w przypadku wystąpienia napięcia zewnętrznego.

PRCD-S pro firmy Kopp przekracza wymagane kryteria. Może on zostać włączony tylko wtedy, gdy rezystancja przewodu ochronnego wynosi < 1,6 kΩ. Bezbłędne włączanie jest możliwe nawet w rękawicach. Stan urządzenia i ewentualne komunikaty o błędach są wyraźnie wskazywane przez zintegrowane diody LED. Jeżeli PRCD-S pro jest podłączony pomiędzy gniazdem zasilającym a rozdzielaczem gniazd lub odbiornikiem, wykrywa wszystkie zakłócenia elektryczne w obu kierunkach. Kontrola działania wyłącznika różnicowoprądowego jest powtarzana automatycznie co 2 godziny pracy. Przy każdym procesie włączania i wyłączania przeprowadzany jest test styków przekaźnika. Dodatkowo kontrolowana jest rezystancja przewodu ochronnego. PRCD-S pro jest dostępny w dwóch wersjach: jako pośrednie urządzenie linkowe do własnego montażu na kablu w klasie ochrony IP55 oraz jako przedłużacz z wtyczką ze stykiem uziemiającym i złączką ze stykiem uziemiającym.

 

Zapytania ofertowe
Nowa seria adapterów ochronnych PRCD-S pro firmy Kopp
Zapytaj o produkt