Zobacz wszystkie

Kategorie

Mieszkowe sprzęgła bezpieczeństwa BKK firmy KBK

Przeciążeniowe sprzęgła bezpieczeństwa z mieszkiem metalowym z piastami zaciskowymi do połączernia dwóch wałów. Zakres momentów obrotowych 0,2 – 500 Nm. Zakres średnic wałów 3 – 70 mm.

Zakres średnic zewnętrznych 29 – 129 mm.

Opcjonalnie niklowane lub nierdzewne.

Mieszek klejony lub spawany

 • Do bezluzowego połączenia dwóch pełnych gładkich wałów
 • Zasprzęglanie jedno- lub wielo- pozycyjne
 • Opcjonalnie chemicznie niklowane lub komplet ze stali nierdzewnej
 • Mieszek klejony lub spawany laserowo
 • Zakres temperatur -30 ° C ~ +120 ° C
Działanie przeciążeniowego sprzęgła mieszkowego BKK:
 • Przeniesienie momentu obrotowego odbywa się bezluzowo dzięki hartowanym kulkom (1), umieszczonym w stożkowych zagłębieniach (2).
 • Kulki (1) wciskane są w zagłębienia za pomocą sprężyny talerzowej (4) i poprzez pierścień przesuwny.
 • Moment rozłączający można regulować bezstopniowo za pomocą nakrętki regulacyjnej (6) zgodnie z zakresem przeciążenia podanym w katalogu.
 • W przypadku przeciążenia kulki są wysuwane ze stożkowych otworów, a pierścień przesuwny (3) jest odpychany przez sprężyny talerzowe (4). W ten sposób strona napędzająca i napędzana są oddzielone bez momentu obrotowego. Resztkowy moment obrotowy wynosi < 2-5% momentu przeciążenia.
 • Osiowy ruch pierścienia przełączającego (3) może uruchomić mechaniczny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik zbliżeniowy (5) w celu wyłączenia napędu.
 • Podczas rozłączania siła sprężyny zmniejsza się do bardzo małej wartości. Pozostała siła sprężyny talerzowej (4) jest wystarczająca do ponownego załączenia sprzęgła.
 • Można to zrobić tylko przy niskich obrotach, po usunięciu usterki.
 • Czas reakcji wynosi 2-5 ms.

Zapytania ofertowe
Mieszkowe sprzęgła bezpieczeństwa BKK firmy KBK
Zapytaj o produkt