Zobacz wszystkie

Kategorie

Mieszkowe sprzęgła bezpieczeństwa BAA firmy KBK

Przeciążeniowe sprzęgła bezpieczeństwa BAA z metalowym mieszkiem z pierścieniami zaciskowymi. Zakres momentu obrotowego: 3 – 1400 Nm. Średnica zewnętrzna: 49 – 169mm. Średnice otworów: 5 – 70 mm

Do bezluzowego połączenia 2 gładkich wałów obrotowych za pomocą samocentrującego się pierścieni zaciskowych o dużych siłach zaciskowych z obu stron. Zakres momentu obrotowego: 3 – 1400 Nm. Średnica zewnętrzna: 49 – 169 mm. Średnica otworu: 5 – 70 mm. Sprzęgło z metalowym mieszkiem.

 • Sprzęgła bezpieczeństwa z metalowymi mieszkami
 • Sprzęgła przeciążeniowe z dwoma zewnętrznymi stożkami
 • Bezluzowy ogranicznik momentu obrotowego / sprzęgło bezpieczeństwa
 • Z samocentrującymi zewnętrznymi piastami stożkowymi
 • Zakres momentu obrotowego: 3 – 1400 Nm
 • Średnica zewnętrzna: 49 – 169mm
 • Średnice otworów: 5 – 70 mm
 • Materiał stożka zewnętrznego – stal
 • Materiał mieszka – stal nierdzewna
 • największy otwór oznaczony #
 • Zakres temperatur -30 ℃ ~ 120 ℃
 Opcjonalnie wykonania sprzęgieł BAA:
 • Rowek wpustowy opcjonalny wg. DIN 6885
 • Mieszek spawany laserowo
 • niklowany cheminicznie lub cały ze stali nierdzewnej
Funkcjonalność mieszkowych sprzęgieł bezpieczeństwa BAA:
 • Bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego odbywa się za pomocą hartowanych kulek (1), umieszczonych w stożkowych zagłębieniach (2).
 • Kulki (1) są wciskane w zagłębienia przez sprężynę talerzową (4) i przez pierścień przesuwny.
 • Moment rozłączenia można regulować bezstopniowo za pomocą nakrętki regulacyjnej (6) zgodnie z zakresem przeciążenia podanym w katalogu.
 • W przypadku przeciążenia kulki wysuwają się ze stożkowych otworów, a pierścień przesuwny (3) jest odpychany przez sprężyny talerzowe (4). W ten sposób strona napędzająca i napędzana są oddzielone bez momentu obrotowego. Pozostały moment obrotowy wynosi < 2-5% momentu przeciążenia.
 • Osiowy ruch pierścienia przesuwającego (3) może aktywować mechaniczny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik zbliżeniowy (5) w celu wyłączenia napędu.
 • Podczas rozłączania siła sprężyny zostaje zredukowana do bardzo małej wartości. Pozostała siła sprężyny talerzowej (4) jest wystarczająca do ponownego załączenia sprzęgła.
 • Można to zrobić tylko przy niskich obrotach po usunięciu usterki.
 • Czas odpowiedzi wynosi 2-5 ms.

Zapytania ofertowe
Mieszkowe sprzęgła bezpieczeństwa BAA firmy KBK
Zapytaj o produkt