Zobacz wszystkie

Kategorie

Wyspy zawodowe obsługujące do 128 elektrozaworów

Produkt firmy:

Emerson Process Management sp. z o.o

Kategoria produktu: Zawory i pompy

Emerson zaprezentował nowe wyspy zaworowe ASCO Numatics z serii G3, które pozwalają na sterowanie nawet 128 cewkami w ramach jednej platformy (wyspy). Pozwala to na kontrolę większej liczby elektrozaworów w ramach poszczególnych węzłów, a tym samym obniżenie kosztów związanych wdrożeniem. Rozszerzone wyspy zaworowe mogą obsługiwać do 128 cewek wielkości 11 mm oraz do 80 elektrozaworów 18 i 26 mm.

Instalację uzupełniono również o bloki pośredniczące wyposażone w sterowniki zaworów i dodatkowe złącza zasilania. Wyspy obsługują różnorodne protokoły komunikacyjne, w tym Ethernet/IPTM DLR, Profibus DP oraz magistrale zaworowe Sub-bus.

Wraz z produktami oferowane jest narzędzie projektowe pozwalające na dynamiczne modelowanie produktów, które umożliwia pełną konfigurację wysp zaworowych. Pozwala ono także na opracowanie specjalistycznej specyfikacji wybranego produktu oraz pobieranie plików CAD.