Zobacz wszystkie

Kategorie

Pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction o większym poziomie bezpieczeństwa

W drugiej generacji systemów ActiveShuttle, firma Bosch Rexroth zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność transportu autonomicznego w logistyce wewnątrzzakładowej. Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony obiektów i ludzi, nowy pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction swobodnie porusza się po zakładzie. Pomieszczenie jest teraz skanowane nie tylko za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa, lecz także przy użyciu kamer stereo, rejestrujących głębię w przestrzeni 3D. Oprócz wysokich i niskich przeszkód, wykrywane są również obiekty wystające na trasę przejazdu, znajdujące się poza zasięgiem skanera laserowego, dzięki czemu robot może w porę zahamować i uniknąć zderzenia.

Rozszerzone funkcje wykrywania nie tylko zwiększają ochronę przed wypadkami, lecz także rozszerzają spektrum zastosowań systemu na wąskie, zastawione lub niestandardowe środowiska bez zdefiniowanych powierzchni odkładania ładunków. System kamer już dziś zapewnia podstawy dla samodzielnego wyszukiwania i rozpoznawania źródeł materiału (Go & See).

Za pomocą ActiveShuttle można realizować zaopatrzenie cyklicznie lub zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Wbudowany w konsolę pojazdu nowy ekran dotykowy umożliwia personelowi komunikację z robotem w bezpośredni i intuicyjny sposób. Zwiększa to przejrzystość, dzięki dostępności informacji o zadaniach i statusie, skraca czas potrzebny do diagnozowania i usuwania błędów oraz ułatwia rejestrację robota w nadrzędnym systemie zarządzania.

Firma Bosch Rexroth rozszerzyła też funkcjonalność systemu zarządzania ActiveShuttle Management System (AMS). AMS to oprogramowanie do kontroli floty i zleceń, dające obecnie jeszcze większą swobodę. Oprócz prostych przejazdów od źródła do miejsca docelowego, można tworzyć również złożone sekwencje robocze. Użytkownicy mogą na przykład definiować przejazdy referencyjne lub używać funkcji rozszerzonych. W obszarze komunikacji między maszynami, ActiveShuttle może wysyłać sygnały w określonych punktach trasy lub wyjeżdżać dopiero po otrzymaniu odpowiedniego sygnału. Zlecenia są przekazywane do systemu ActiveShuttle w pełni automatycznie z nadrzędnych systemów informatycznych (MES, ERP itp.) lub ręcznie za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika, dostępnego na komputerze stacjonarnym lub tablecie. Z myślą o pełnym połączeniu działów montażu i logistyki, nieprzerwanie rozwijana jest integracja z infrastrukturą działu produkcji. Maszyny, roboty i czujniki (np. urządzenia Dash Button) mogą komunikować się z AMS bezpośrednio przez różne interfejsy standardowe i zgłaszać np. konieczność uzupełnienia kończących się zapasów. Aby interfejs komunikacyjny do wymiany danych między systemami samojezdnymi i systemami sterowania był zgodny z normami, AMS już dziś obsługuje standard VDA 5050.

Zapytania ofertowe
Pojazd ActiveShuttle z technologią Advanced Interaction o większym poziomie bezpieczeństwa
Zapytaj o produkt