Zobacz wszystkie

Kategorie

System testowania do kontroli jakości i szybkości montażu w trakcie procesów

Bosch Rexroth wprowadza system TASS do testowania urządzeń dokręcających, który umożliwia kontrolę jakości i szybkości montażu bezpośrednio w trakcie procesów produkcyjnych. Systemy testowania TASS są dostępne do wszystkich przewodowych wkrętarek automatycznych, stacjonarnych i ręcznych z oferty firmy Bosch Rexroth. Można je stosować bezpośrednio na stanowiskach roboczych, bez dodatkowego wyposażenia i specjalnego personelu.

System umożliwia przeprowadzanie testów jakości bez uszczerbku dla produktywności. Urządzenia dokręcające są testowane bezpośrednio w trakcie procesów montażowych. Wykorzystywany jest przy tym mechaniczny element skrętny i oprogramowanie testowe uruchamiane bezpośrednio w sterowniku dokręcania IndraLogic, np. na systemie CS351 lub systemie komunikacyjnym KE350.

Podczas testu "on-the-fly" element skrętny jest dokręcany między rzeczywistymi komponentami jako część typowej instalacji, z określonym kątem obrotu i niewielką prędkością dokręcania. Aby zapewnić odpowiednie dopasowanie cierne lub blokujące w uchwycie mocującym, firma Bosch Rexroth dostarcza elementy skrętne w pięciu rozmiarach, obejmujące wartości momentu dokręcania od 1 Nm do 600 Nm.

W trakcie testu sterownik rejestruje dane procesów dotyczących połączenia śrubowego i przesyła je do oprogramowania TASS, które porównuje przechowywaną w pamięci docelową krzywą standardowego elementu skrętnego z zarejestrowaną krzywą charakterystyki i w zależności od wyniku tego porównania wyświetla komunikat „OK” lub „NOK”. Opcjonalnie, wynik testu może być przekazywany do systemu nadrzędnego.

Testy TASS można szybko i łatwo zintegrować z linią produkcyjną, co pozwala na szybkie, łatwe i kompleksowe testowanie całego systemu dokręcania.

Jeśli testy "on-the-fly" będą wykonywane regularnie, czasochłonne testy wydajności maszyn można przeprowadzać z taką częstotliwością, aby zapewnić optymalizację produkcji bez obniżania jej jakości.

Zapytania ofertowe
System testowania do kontroli jakości i szybkości montażu w trakcie procesów
Zapytaj o produkt