Zobacz wszystkie

Kategorie

Jednoskładnikowy klej epoksydowy o małym współczynniku rozszerzalności cieplnej

Master Bond opracował nowy, jednoskładnikowy klej epoksydowy EP13LTE do napraw strukturalnych, wyróżniający się małym współczynnikiem rozszerzalności termicznej, wynoszącym 15...20 x 10-6 /°C. Jest to preparat wygodny w użyciu, ponieważ nie wymaga mieszania składników i może być przechowywany w przez dowolnie długi czas w temperaturze pokojowej.

EP13LTE jest izolatorem elektrycznym o rezystywności objętościowej 1015 Ω*cm. Przylega bardzo dobrze do wielu materiałów, w tym metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i kompozytów.

Po zastygnięciu charakteryzuje się odpornością na rozciąganie/ścinanie do 2600...2800 psi, odpornością na ściskanie do 24...26 tys. psi i modułem sprężystości równym 500...550 tys. psi. Polimeryzacja następuje w czasie od 1 do 2 godzin w temperaturze 150...175°C.

Pozostałe cechy:

  • odgazowanie: test NASA ASTM E595,
  • twardość: 90 Shore D,
  • zakres temperatur pracy: -51...+260°C,
  • odporność na chemikalia.