Zobacz wszystkie

Kategorie

Preparat do łączenia, uszczelniania i powlekania o małym współczynniku odgazowania

Master Bond UV10TK40M to jednoskładnikowy preparat utwardzany promieniowaniem UV, mogący znaleźć zastosowanie do łączenia, uszczelniania i powlekania powierzchni. Jest preparatem optycznie czystym o współczynniku załamania 1,55. Charakteryzuje się wysoką temperaturą zeszklenia (Tg) równą 135…140°C, twardością 75-85 Shore D i małym współczynnikiem odgazowania, spełniającym wymogi NASA. Wytrzymuje warunki pracy 85°C/85% RH przez 1000 godzin. Jego twardość nie ulega pogorszeniu nawet po wystawieniu na działanie wysokiej temperatury i wilgotności.

UV10TK40M zastyga po wystawieniu na promieniowanie UV (320…365 nm, 20…40 mW/cm2) w czasie 20…30 s. Zapewnia dobrą przyczepność do szkła, metali i tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglany i akryle.