Zobacz wszystkie

Kategorie

3-fazowe zasilacze przemysłowe o mocy 5 kW z interfejsami I²C PMBus, RS485 i CANopen

Firma XP Power wprowadza na rynek serię 3-fazowych zasilaczy przemysłowych HPL5K0 o mocy 5 kW, wyposażonych w zestaw interfejsów cyfrowych do konfigurowania i monitorowania parametrów pracy. Są to zasilacze mogące pracować w trybach stałego napięcia i stałego prądu wyjściowego, nadające się do zastosowań w wielu sektorach przemysłu, w tym w produkcji półprzewodników, sterowania procesami, aparaturze medycznej, systemach oświetleniowych LED, układach napędowych itp.

Nie wymagają one połączenia neutralnego, często niedostępnego w instalacjach przemysłowych. Występują w wersjach o znamionowym napięciu wyjściowym 60, 100 i 200 VDC z dodatkowym, pomocniczym wyjściem 5 V/2 A always-on. Wszystkie modele zawierają wejście Remote On/Off, wyjście sygnalizacyjne Power OK i funkcję remote sense do pomiaru rzeczywistego napięcia na zaciskach wyjściowych.

Zasilacze serii HPL5K0 mogą być łatwo konfigurowane z poziomu graficznego interfejsu użytkownika, bez konieczności ingerowania w sprzęt. Zawierają interfejsy I²C PMBus, RS485 i CANopen (opcjonalnie również RS232 lub UART) do konfiguracji i monitorowania parametrów pracy. Pracują z napięciem zasilania z zakresu 180...264 VAC. Pomimo dużej mocy wyjściowej i zaawansowanych mechanizmów kontroli, są zamykane w obudowach o niewielkich gabarytach (330 x 127 x 127 mm). W systemach o większym zapotrzebowaniu energetycznym istnieje możliwość ich łączenia szeregowego i równoległego z aktywnym podziałem prądu, co pozwala uzyskać maksymalne napięcie wyjściowe 400 VDC i maksymalną moc wyjściową 30 kW.