Wywiad z Rolandem Ladewigiem z Rockwell Automation Services

| Technika

Branża motoryzacyjna to ważny dla dostawców automatyki w Europie sektor rynku – rozmowa z Rolandem Ladewigiem z MPS Transportation & Infrastructure Application Center, Rockwell Automation Services

Wywiad z Rolandem Ladewigiem z Rockwell Automation Services
 • Na rynku motoryzacyjnym działają dwie duże grupy firm – producentów samochodów oraz dostawców części do nich. Jakie firmy z tego drugiego obszaru działają w naszym regionie?
 • Firmy działające w sektorze motoryzacyjnym w Europie tworzą podobną grupę, jak ma to miejsce w przypadku choćby USA czy innych krajów na świecie. Producenci należący do liderów rynku (Tier One), którzy dostarczają części samochodowe dla największych producentów samochodów, to dominująca grupa firm na rynku. W regionie obecnych jest przynajmniej dziesięć dużych firm tego typu, takich jak Johnson Controls, Denso Europe czy Conti Productions. Około sześciu większych producentów globalnych działa aktywnie w Europie Wschodniej. Współpraca z tego typu firmami jest istotnym obszarem działalności dostawców technologii automatyki, w tym Rockwell Automation. Naszymi klientami są przykładowo firmy Continental, Michelin oraz Goodyear, a więc główni reprezentanci branży oponiarskiej.

 • Czy w omawianym sektorze jest dużo firm rozpoczynających działalność?
 • Zdecydowania większość dostawców automatyki to firmy od dawna działające na rynku motoryzacyjnym. W ostatnim czasie właściwie nie spotkałem się z informacjami o nowych podmiotach działającymi w tym sektorze. Rozpoczęcie działalności rynku dostawców podzespołów dla motoryzacji wymaga bowiem posiadania odpowiednich referencji, odpowiedniego zaplecza, ale też dobrych kontaktów z klientami, którzy gotowi są powierzyć firmie odpowiedzialność za procesy produkcyjne. Zdecydowanie łatwiej jest tutaj działać dużym i renomowanym dostawcom automatyki, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu podobnych rozwiązań w innych zakładach produkcyjnych.

  Oprócz skali firmy, ważna rzeczą jest również możliwość działania globalnego. Prowadząc operacje w wielu krajach na świecie możemy oferować klientom w naszym analogiczne rozwiązania, jak te dostępne w ich krajach pochodzenia. Jest to o tyle istotne, że często największymi problemami firm w omawianym sektorze są kwestie związane z migracją produkcji do innych krajów przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości.

 • Jaka jest konkurencja pomiędzy dostawcami automatyki obecnymi w branży motoryzacyjnej?
 • Na rynku istnieje wiele firm, ale nie traktowałbym tego jako sytuacji cechującej się powstawaniem dużej konkurencji bezpośredniej. Sam Rockwell Automation współpracuje z integratorami systemów w poszczególnych krajach – zdecydowanie łatwiej jest tak prowadzić biznes, niż współzawodniczyć z firmami lokalnymi. Mamy świadomość, że w wielu przypadkach konieczna jest współpraca z krajowymi integratorami i dostawcami systemów automatyki, gdyż mają oni najlepsze rozeznanie w rynku. Partnerom oferujemy zazwyczaj wiedzę na temat danych rozwiązań i wsparcie przy wdrożeniach.

  Naszymi klientami są zazwyczaj firmy globalne działające na rynku, które prawdopodobnie nie zwróciłby się do dostawców działających lokalnie, gdyby ci ostatni nie mieli wsparcia w postaci dużego producenta automatyki. Niemniej wciąż bardzo ważne jest oferowanie klientom wsparcia na poziomie lokalnym, w tym również komunikacja w jego rodzimym języku, szczególnie w krajach Europy Wschodniej i Niemczech. Dotyczy to szczególnie inwestycji zlecanych przez zakłady produkcyjne, a więc naszych najczęstszych klientów.

 • Jakie są typowe produkty wykorzystywane w sektorze motoryzacyjnym?
 • Klienci z sektora motoryzacyjnego są odbiorcami szeregu produktów oraz usług, choć nie są to produkty specjalnie różne od dostarczanych do innych sektorów przemysłu. Jednym z nich jest oprogramowanie, zarówno standardowe – w naszym przypadku jest to ControlLogix oraz RSView, ale też rozwiązania MES, czyli np. wchodzące w skład FactoryTalk. Jeżeli chodzi o komponenty sprzętowe, tym o co najczęściej pytają klienci, są tzw. komponenty prekonfigurowane, określane również mianem engineered components. Przykładem są projektowane przez nas wspólnie z inżynierami klientów takie komponenty jak np. panele operatorskie do konkretnych zastosowań przy produkcji.

  Drugim typowym zleceniem ze strony firm motoryzacyjnych jest dostarczanie kompletnych aplikacji, które realizowane są jako projekty pod klucz. Przykładem są systemy automatyki i sterowania do produkcji drzwi czy desek rozdzielczych do samochodów. Obejmują one zazwyczaj systemy dla szeregu etapów produkcyjnych – np. od sortowania elementów przed ich montażem po czynności końcowe, takie jak testowanie i kontrola jakości wyrobów. W przypadku Rockwell Automation tworzone one mogą być z wyrobów naszej marki, ale też poprzez wykorzystanie produktów firm trzecich. Ważnym obszarem, który należałoby także wyróżnić w obrębie branży motoryzacyjnej, są urządzenia do przenoszenia towarów – zarówno elementów dyskretnych, jak też gotowych samochodów.

 • Jaka jest przyszłość omawianego sektora w naszym regionie Europy?
 • Europa Wschodnia jest z naszego punktu widzenia obszarem charakteryzującym się dużym wzrostem i dużym potencjałem na przyszłość. Dotyczy to przemysłu motoryzacyjnego zarówno w krajach w dużym stopniu już rozwiniętych, takich jak Polska czy Czechy, ale też miejsc, gdzie zakłady produkcyjne lokalizowane będą w przyszłości. Tymi krajami są m.in. Ukraina oraz Białoruś, które są na początku, jeżeli chodzi o wdrażanie nowoczesnej automatyki. O potrzebie rozwijania działalności świadczą także głosy naszych klientów, którzy wymagają od Rockwell Automation również aktywności w tych krajach.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zbigniew Piątek