SABUR już po raz dwunasty Przedsiębiorstwem Fair Play

| Wydarzenia

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

SABUR już po raz dwunasty Przedsiębiorstwem Fair Play

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jednocześnie jest jedynym przedsięwzięciem, w którym oceniany jest sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w programach, w których nagradza się za wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Laureaci programu to firmy z całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek. „Przedsiębiorstwa Fair Play” dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. „Przedsiębiorstwa Fair Play” udowadniają w swojej działalności, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Do tegorocznej, piętnastej już edycji programu zgłosiły się 542 firmy z całej Polski, spośród których 514 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012. Do tego grona należy firma SABUR, która już po raz dwunasty została nagrodzona certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play.

Dodatkowo, Barbara Wójcicka, Prezes Zarządu Sabur Sp. z o.o. otrzymała tytuł Ambasadora Fair Play w Biznesie.  Jest to nagroda przyznawana osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.