Nadal działamy fair play

| Wydarzenia

Już od trzynastu lat Sabur aktywnie uczestniczy w programie promującym standardy społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Nadal działamy fair play

Już od trzynastu lat Sabur aktywnie uczestniczy w programie promującym standardy społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Realizowany od 1998 roku Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najbardziej znanym certyfikatem rzetelności w Polsce. To przedsięwzięcie, w  którym oceniane są wszystkie aspekty biznesowej aktywności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko jej wyniki ekonomiczne lub jakość produktów. Jego celem jest promowanie społecznej odpowiedzialności w działalności biznesowej.

6 grudnia 2013 r. w Sali Konferencyjnej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się finałowa gala XVI edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W gronie laureatów znalazł się Sabur, już po raz trzynasty nagrodzony certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Kapituła Programu przyznała w tym roku wyróżnienia 436 firmom z całego kraju.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”, któremu patronuje Ministerstwo Gospodarki, jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do ścisłej współpracy w ocenę przedsiębiorstw zaangażowane są także władze regionalne, samorządy gospodarcze, Urzędy Skarbowe, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i inne.