SABUR po raz szesnasty nagrodzony Certyfikatem Fair Play

| Wydarzenia

25 listopada 2016 w warszawskiej Hali EXPOXXI odbyła się uroczysta gala stanowiąca finał XIX edycji programu promującego etykę i rzetelność w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

SABUR po raz szesnasty nagrodzony Certyfikatem Fair Play

Laureaci programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” to społecznie odpowiedzialne firmy z całej Polski, rozwijające się w zrównoważony sposób i dbające o uczciwe relacje z kontrahentami, pracownikami oraz lokalną społecznością. Przedsiębiorstwa Fair Play dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpracę z nimi obciąża mniejsze ryzyko, bo są to firmy szczegółowo zweryfikowane przez organizatorów programu ‒ uczestnictwo w programie wraz z pozytywną weryfikacją stanowią uwiarygodnienie tych firm. Przedsiębiorstwa Fair Play udowadniają w swej codziennej działalności, że w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość, rzetelność i tzw. dobre praktyki. Do tego grona należy także od szesnastu lat firma Sabur. 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to najstarszy ogólnopolski program certyfikujący w obszarze etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa uwzględnia wszystkie aspekty działalności firmy, biorąc pod uwagę między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne albo jakość produktów. Misją przedsięwzięcia jest zachęcenie wszystkich firm w kraju do etycznej działalności i wprowadzenia odpowiednich zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, lecz także do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym i dbałości o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne.