Ethernet na całego - czyli szkolenie Westermo i Nematron

| Gospodarka

Fot. 1. Przedstawiciel szwedzkiej centrali Westermo pokazywał, jak skonfigurować sieci VLANW dniach 16-18 kwietnia odbyło się seminarium na temat wykorzystania technik ethernetowych w przemyśle, które zorganizowane zostało przez firmę Westermo w Gliwicach. Patronat medialny nad imprezą objęła redakcja APA, a relację z niej zamieszczamy poniżej.

Ethernet na całego - czyli szkolenie Westermo i Nematron

Rola sieci Ethernet w przemyśle szybko rośnie, a stare instalacje przemysłowe coraz częściej wymagają gruntownych modernizacji. Niezawodne sieci komunikacyjne są jeszcze bardziej istotne w przypadku kluczowych dla gospodarki rozproszonych systemów energetycznych, a także w kolejnictwie, z tego powodu na ich przykładach omawiane były niektóre zastosowania produktów z oferty Westermo.

Nauczanie przede wszystkim

Fot. 2. W celach pokazowych zestawiono specjalne połączenie, w którym wykorzystano kamerę IP, dwa modemy SHDSL i projektor cyfrowy. Kamera podłączona była poprzez skrętkę do modemu, a modem za pomocą zardzewiałego drutu kolczastego do drugiego modemu, który to przekazywał sygnał do rzutnika. Obraz z kamery przekazywany był w czasie rzeczywistym i wyświetlany na ekranie. Instalacja miała zademonstrować odporność urządzeń Westermo na niską jakość zastosowanego okablowania.
W programie trzydniowego seminarium nie była jednak tylko prezentacja oferty firmy, ale również, za co Westermo Polska Dystrybucja należą się słowa uznania, przekazywanie informacji na temat technik stosowanych w przemysłowych sieciach Ethernet. Koncepcja ta była zresztą dosyć oczywista, gdyż większość uczestników seminarium stanowili dotychczasowi partnerzy i klienci firmy, którzy mieli już wcześniej okazję zapoznać się z ofertą producenta. Wśród około stu osób wielu pochodziło z tych samych firm, co potwierdza, że zarządzający tymi przedsiębiorstwami wiązali nadzieje z merytoryczną stroną spotkania.

Wykłady łączyły zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, stanowiąc tym samym intensywny kurs w zakresie sieci przemysłowych. Prowadzący przechodzili od oferty firmy przez kwestie marketingowe do teorii zastosowanych w urządzeniach technologii, a docelowo do zagadnień praktycznych. W przypadku tych ostatnich pokazywane były sposoby konfiguracji urządzeń i najczęściej spotykane problemy. Zestawione w celach pokazowych przykładowe aplikacje demonstrowały omawiane techniki od strony praktycznej.

Ze względu na duże tempo szkolenia, obszerność tematów i ograniczony, ale intensywnie wykorzystany czas, wysłuchanie wykładów nie wystarczało do pełnego zapoznania się z podejmowaną tematyką. Zainteresowani słuchacze powinni następnie sięgnąć do literatury fachowej lub podręczników użytkownika poszczególnych urządzeń, zanim chcieliby przystąpić do wdrażania wybranych produktów. Niemniej samo seminarium było świetnym sposobem na uzupełnienie wiedzy inżynierów wsparcia technicznego zainteresowanych szczegółami procesów wdrażania systemów sieciowych. Prelekcje wygłaszane były zarówno po polsku, jak i w języku angielskim przez obcokrajowców. Specjalnie na tę okazję zaproszono dwóch pracowników szwedzkiego Westermo Teleindustri i trzech przedstawicieli firmy Nematron – z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Ci ostatni prowadzili szkolenia m.in. z zakresu programowania systemów sterowania.

Produkty sieciowe przede wszystkim

Fot. 3. Podczas konferencji poruszano także tematykę bezpieczeństwa i konfiguracji sieci bezprzewodowych
Seminarium było pierwszą tego typu imprezą organizowaną w Polsce przez Westermo. Jeżeli organizatorzy i uczestnicy uznają je za udane, rozważana będzie organizacja kolejnych seminariów w następnych latach. O ile podobne szkolenia firmy odbywają w krajach europejskich, w Polsce jej pracownicy koncentrowali się dotąd raczej na promocji swoich produktów innymi kanałami. Sukces, jakim okazało się uczestnictwo firmy w ubiegłorocznych targach Energetab, skłonił jej menadżerów do zorganizowania imprezy pozwalającej na bezpośredni kontakt z klientem. Główny temat seminarium, czyli tematyka urządzeń Ethernetu przemysłowego wybrany został także ze względu na fakt, że dużą część całej sprzedaży Westermo Polska stanowią tego typu urządzenia. O ile trzy lata temu jedynie około 10% obrotów firmy tworzyły podzespoły ethernetowe, obecnie wartość ta sięga 60% i nadal rośnie.

Warto zaznaczyć, że urządzenia Westermo należą do klasy najbardziej odpornych i przeznaczonych do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Wiele z nich stosowanych jest przez wojsko, a także przez firmy, takie jak Elkomtech, Elektrobudowa, Emag, Komster, MB System, Merrid Controls, PSE Operator i Winuel, z których większość dostarcza kluczowe elementy i usługi na rynek energetyki. W trakcie szkolenia przedstawiciele firmy starał się przekonać słuchaczy, że oferowane produkty stanowią jedne z najnowocześniejszych i najbardziej bezpiecznych urządzeń tego typu na rynku. Jako swoją konkurencję Westermo wymienia tutaj takie firmy, jak Hirschmann, Moxa i Phoenix Contact.

Szybki rozwój firmy

Fot. 4. Osiem godzin wykładów dziennie przez trzy dni pod rząd wymagało skupienia słuchaczy
Wizyta w polskim oddziale Westermo potwierdziła, że firma się szybko rozwija. Dobre wyniki finansowe spowodowały przeniesienie polskiego oddziału firmy do centrum Gliwic, a w planach jest także znaczne zwiększenie liczby personelu – głównie w zakresie pracowników pełniących funkcje konsultantów klientów. Ma to na celu utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia technicznego, co jest koniecznością przy ofercie kierowanej do najbardziej wymagających klientów. Wysoką jakość produktów ma także potwierdzać dostępność 10-letniej gwarancji i fakt, że krajem pochodzenia wszystkich urządzeń jest Szwecja. Na pytanie o plany przeniesienia produkcji do innych krajów świata przedstawiciele centrali Westermo odpowiadają przecząco, uzasadniając, że skandynawskie fabryki pozwalają utrzymywać ścisłą kontrolę nad procesem produkcji. Dodatkowo europejskie pochodzenie urządzeń stanowi argument w przypadku wielu kontraktów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Marcin Karbowniczek

Zobacz również