Centrum Pomiarów Współrzędnościowych Carl Zeiss otwarte

| Gospodarka

Niemiecka firma Carl Zeiss znana jest jako renomowany producent wyrobów optycznych, takich jak szkła okularowe, lornetki, obiektywy czy sprzęt optyczny dla astronomii i medycyny, jak również różnorodnych urządzeń zawierających mechanikę precyzyjną i elektronikę. Od 30 lat firma zajmuje się także metrologią przemysłową, a w szczególności opracowywaniem i produkcją współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Kilka tego typu urządzeń zainstalowane zostało otwartym w połowie września centrum pomiarowym firmy w Mikołowie.

Centrum Pomiarów Współrzędnościowych Carl Zeiss otwarte

Marek Nocuń, dyrektor oddziału Przemysłowej Techniki Pomiarowej w Carl Zeiss, wita gości przybyłych na otwarcie Centrum Pomiarów Współrzędnościowych w Mikołowie
Ambicją działu metrologii firmy Carl Zeiss jest działalność kompleksowa, czyli nie tylko dostarczanie maszyn, ale ich instalowanie, serwisowanie, a także szkolenia i wspólne rozwiązywanie problemów pomiarowych klientów. Firma wychodzi naprzeciw swoim obecnym i potencjalnym klientom otwierając tzw. centra pomiarowe. Takie laboratoria spełniające funkcje szkoleniowe i usługowe działają już w Niemczech, Austrii, Włoszech.

Oddział w Mikołowie

Polski Dział Przemysłowej Techniki Pomiarowej Carl Zeiss istnieje od 1988 roku i obecnie zatrudnionych jest w nim 26 pracowników. W Polsce zainstalowano już około 250 współrzędnościowych maszyn pomiarowych, z czego bardzo dużą część stanowią maszyny z głowicami skaningowymi. Nadszedł więc czas aby w kraju powstało także Centrum Pomiarów Współrzędnościowych Carl Zeiss – wydarzenie to miało miejsce w Mikołowie 13. września, kiedy uroczyście przecięto wstęgę u wejścia do pierwszego takiego laboratorium w Polsce. Dlaczego Centrum Pomiarów Współrzędnościowych zlokalizowano w Mikołowie? Śląsk jest regionem, gdzie istnieje duże zagęszczenie przemysłu, w tym związanego z budową maszyn i motoryzacją – tłumaczyli podczas otwarcia przedstawiciele firmy. Potrzeby precyzyjnych pomiarów współrzędnościowych w tych dziedzinach są ich zdaniem szczególnie duże.

Celem utworzenia Centrum Pomiarów Współrzędnościowych było m.in. ułatwienie dostępu firm do kosztownych maszyn współrzędnościowych. Potrzeba ich stosowania jest niezbędna przy wytwarzaniu wielu produktów, ale w wielu przypadkach ich zakup przez firmy nie racjonalny ze względu na małe obciążenie pomiarowe maszyny lub inne powody ekonomiczne. W tym przypadku w laboratorium realizowanie są usługi pomiarowe, a klient dostarcza tylko elementy, które mają być mierzone. W Centrum wykonywane są pomiary, a następnie wystawiane certyfikowane protokoły. Mikołowskie laboratorium może również być wykorzystywane przez firmy w sytuacjach awaryjnych, gdy np. w zakładzie produkcyjnym nastąpiła awaria lub czasowe ograniczenie wydajności pomiarowej posiadanych maszyn pomiarowych. Przedstawiciele Centrum będą również prowadzić działalność szkoleniową i prezentować nowe produkty Carl Zeiss.

Pomiary fragmentu karoserii samochodu przy użyciu kolumnowej maszyny typu SMM
Maszyny współrzędnościowe

Jest to grupa urządzeń, które pod względem budowy dzielą się na dwa typy – maszyny portalowe (stół, portal i element do którego przymocowana jest głowica – tzw. pinola) i maszyny kolumnowe, które mają zamiast portalu wysięgnik, który przemieszcza się obszarze stołu i prostopadle do kolumny. Drugi typ urządzeń ma szersze zakresy pomiarowe.

Maszyny współrzędnościowe to wysoce zautomatyzowane i wspomagane komputerowo szybkie urządzenia pomiarowe. Zawierają one układ liniałów z odpowiednimi czytnikami, a układ wczytujący (sonda) przemieszczany jest – np. za pomocą portalu na środku którego wisi pinola. Sensor prowadzony przez maszynę dotyka detalu i punkt zetknięcia rejestrowany jest przez oprogramowanie. Wyniki pomiarów są wyświetlane jako dane liczbowe lub jako grafika na tle modelu CAD.

Co można zmierzyć

Precyzyjny pomiar przy pomocy maszyny Rondcom 54
Laboratorium pomiarowe w Centrum Pomiarów Współrzędnościowych przygotowane jest do pomiarów części i detali o różnorodnych gabarytach i formach – często bardzo skomplikowanych, które wykonane mogą być z różnych materiałów – metali, tworzyw sztucznych i różnymi technikami. Zastosowane urządzenia pomiarowe umożliwiają pomiary także porównawcze, gdzie projekt w oprogramowaniu CAD porównywany jest z rzeczywistym wyrobem. Używane są tutaj techniki trójwymiarowe i skaningowe, przy których pomiary realizowane są w wyznaczonych (np. przez program komputerowy) punktach mierzonego przedmiotu. Pomiary dokonywane mogą być z wielką precyzją, nawet w przypadku obiektów o skomplikowanej, nieregularnej geometrii. Laboratorium umożliwia także pomiary dotyczące jakości powierzchni badanych detali – np. konturu i chropowatość powierzchni.

Wyposażenie laboratorium

W omawianym laboratorium znajdują się głównie urządzenia produkowane przez firmę Carl Zeiss. Warto je wymienić wraz z podaniem możliwych aplikacji:

  • duża maszyna kolumnowa typu SMM przystosowana do badania wielkich gabarytowo obiektów – np. elementów karoserii samochodowych,
  • szybka maszyna portalowa Contura G2 – jest to urządzenie uniwersalne, gdzie można montować różne sensory – pozwala ono zarówno na skanowanie obiektów, jak też na pomiary impulsowe różnych detali,
  • W Mikołowie spotkali się również przedstawiciele polskiego świata nauki po lewej prof. Eugeniusz Ratajczyk z Instytutu Metrologii i Systemów Pomiarowych Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
    portalowa referencyjna maszyna UPMC o bardzo dużej dokładności,
  • bardzo szybkie urządzenie Rondcom 54 (produkcji TSK) dedykowane do określania okrągłości i prostoliniowości – służyć może np. do pomiarów cylindrów, tłoków w silnikach, pierścieni wzorcowych z dokładności rzędu nanometrów,
  • przenośne ramię pomiarowe typu Stinger,
  • projektory pomiarowe (produkcji Schneider) dla porównywania profilów, urządzenie do pomiaru konturu i chropowatości powierzchni typu Surfcom (produkcji TSK),
  • mikroskopy metalograficzne.

Warto odwiedzić

Firma Carl Zeiss ogłosiła, że w dniu 14 września 2007 roku zaprasza zainteresowane osoby do laboratorium na Drzwi Otwarte. Sądzimy, że zaproszenie do korzystania z usług Centrum Pomiarów Współrzędnościowych Carl Zeiss jest bezterminowe i skierowane do wszystkich, którym tego typu pomiary są potrzebne. Dlatego podajemy poniżej szczegóły adresowe.

Andrzej Tumański

Carl Zeiss Centrum Pomiarów Współrzędnościowych

ul. Wyzwolenia 26, 43-190 Mikołów

Tel. 032 226 17 70

http://www.zeiss.pl/imt

pomiary@zeiss.pl