III Sympozjum Klubu Paragraf 34

| Gospodarka

Klub Paragraf 34 to organizacja powstała niemal półtora roku temu, której celem jest promowanie bezpieczeństwa w przemyśle. Od tego czasu rozwija się dosyć dynamicznie, zdobywając nowych członków i organizując kolejne sympozja. W kwietniu tego roku odbyło się III Sympozjum Klubu Paragraf 34, które miało miejsce w hotelu Wodnik w okolicach Bełchatowa.

III Sympozjum Klubu Paragraf 34
Główni organizatorzy sympozjum

Na dwudniowe sympozjum przybyło 90% osób ze 177 członków klubu, którzy zapowiadali swoją obecność. Omawiane tematy dotyczyły przeróżnych aspektów związanych z bezpieczeństwem w przemyśle. Pierwszego dnia poruszano zagadnienia ogólne, takie jak badania nieniszczące w instalacjach przemysłowych, doskonalenie systemów zarządzania i certyfikacja produktowa oraz jej wpływ na bezpieczeństwo. Niektóre z prezentacji zostały wykonane w oparciu o przykładowe wdrożenia przeprowadzone w polskich zakładach przemysłowych. Dyskutowano o zagrożeniach związanych z działaniem mechanizmów dużych maszyn oraz o takich, jak pożary i porażenia elektryczne.

Wiele z prezentacji było wygłaszanych przez przedstawicieli polskich dostawców automatyki, którzy swoimi referatami chcieli nie tylko zaznaczyć, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ale również mieli na celu przekonanie o zaletach oferowanych przez siebie produktów.

Dodatkową atrakcją tego dnia była możliwość zwiedzenia terenów pobliskiej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, w której stosowane są niektóre z systemów bezpieczeństwa oferowanych przez firmy sponsorujące sympozjum. Wycieczka do kopalni trwała niecałe 3 godziny.

Dzień drugi

Na spotkanie przybyło około 170 osób

Kolejny dzień rozpoczął się szeregiem prezentacji, które podzielone zostały na dwa potoki i były organizowane jednocześnie, w dwóch salach. Pierwszy z nich, który zgromadził znacznie większą liczbę słuchaczy zatytułowano „Maszyny i urządzenia”, a drugą „Instalacje przemysłowe”. W sekcji maszyn omawiano m.in zastosowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa na przykładzie konkretnej wytaczarki, komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn, walidację elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem oraz analizę układów bezpieczeństwa maszyn. Nie pominięto zagadnień bezpieczeństwa informacji, które zostały poruszone w ramach prezentacji „Bezpieczna transmisja danych w układach automatyki – zdalna diagnostyka”. Na koniec wystąpił przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy, który omawiał wypadki jakie wydarzyły się na terenie polskich zakładów przemysłowych, podawał ich przyczyny i podawał przykłady jak można było ich uniknąć.

Tematami prezentacji w drugiej sali były: ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, badania kompatybilności, wpływ wyboru i ułożenia kabli na bezpieczeństwo instalacji, analiza HAZOP oraz metody przyspieszonego starzenia stosowane do oceny niezawodności układów elektronicznych.

Rozmowy za kulisami

Za kulisami można było obejrzeć wystawione przykładowe systemy bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Dwudniowa formuła sympozjum zachęcała do nawiązywania znajomości i prowadzenia rozmów – zarówno towarzyskich, jak i technicznych oraz biznesowych. Mnogość instalacji, w których stosuje się przemysłowe systemy bezpieczeństwa oraz ogromna liczba metod oceny zagadnień związanych z bezpieczeństwem sprawiały, że poszczególne tematy prezentacji były interesujące tylko dla części ze wszystkich gości. Z tego względu uczestnicy spędzali część swojego czasu poza salami seminaryjnymi, koncentrując się na wspomnianych wcześniej dyskusjach oraz oglądając przykładowe systemy bezpieczeństwa wystawione na pokaz przez sponsora wydarzenia. Dzięki temu sympozjum stało się okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz poszerzenia dotychczasowych.

Walne zebranie

Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów była wycieczka do kopalni Bełchatów

Na koniec sympozjum zorganizowano walne zebranie członków klubu, których liczba przekroczyła już 500 osób. O ile obecnie Paragraf 34 nie ma żadnej osobowości prawnej, organizatorzy starali się prowadzić spotkanie tak, jakby był on stowarzyszeniem. Podejście to ma ułatwić w przyszłości oficjalną rejestrację klubu, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

W trakcie zebrania podsumowano dotychczasową działalność klubu, wymieniono firmy współpracujące z klubem oraz omówiono plany na przyszłość. Jednym z zatwierdzonych wniosków, jaki pojawił się na spotkaniu było wprowadzenie trzech sekcji technicznych celem zwiększenia dynamiki działania klubu. Sekcje mają w przyszłości organizować oddzielne sesje seminaryjne w trakcie kolejnych sympozjum. Pomysł ten wynikł z podziału zainteresowań członków klubu oraz dużego spektrum tematycznego związanego z bezpieczeństwem przemysłowym. Sekcje te to: „Etyka Prawo, Zarządzanie”, „Maszyny i Urządzenia” i „Instalacje Przemysłowe”. Wyznaczono też przewodniczących sekcji.

Dalsza działalność klubu

Najbliższe plany klubu wydają się dosyć szeroko zakrojone, ale biorąc pod uwagę bardzo szybki rozwój struktur Paragrafu 34 zdają się być też całkiem realne. Wśród nich zapowiedziano szerszy udział klubu w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych, czego przykładem jest SEP. Planuje się podjęcie prób nawiązania współpracy z organizacjami państwowymi, takimi jak np. Państwowa Inspekcja Pracy. Wydano także najnowsze materiały konferencyjne, które stanowią pierwszy tom monografii opracowanej pod nadzorem środowisk naukowych. Następne walne zebranie członków klubu odbędzie się w ramach kolejnego sympozjum, które ma być zorganizowane na jesieni.

Marcin Karbowniczek