Inwencja w automatyce

| Gospodarka

Rezygnacja Schneider Electric z uczestnictwa w targach Automaticon była w zeszłym roku jednym z częściej komentowanych wydarzeń w krajowej branży automatyki. Spowodowana ona była decyzją firmy, która zmieniając strategię marketingową, postawiła na bezpośrednie kontakty z klientami, w tym podczas organizowanych konferencji. Elementem tych działań był m.in. tegoroczny cykl spotkań „Inwencja w automatyce 2008” – odbyły się one w kilkunastu miastach w Polsce i zgromadziły szereg inżynierów oraz innych osób związanych z branżą automatyki.

Inwencja w automatyce

Targi – nie, roadshow – tak

Schneider Electric jest koncernem działającym na kilku rynkach, przy czym do najważniejszych należą te związane z energetyką i infrastrukturą, budownictwem oraz przemysłem. W przypadku ostatniego rozwiązania dostarczane przez firmę obejmują kontrolę maszyn, automatykę procesów, dostawy i rozdział energii elektrycznej oraz zarządzanie danymi produkcyjnymi.

W szczególności dobrze znane polskim automatykom mogą być, oprócz samej nazwy Schneider Electric, marki Telemecanique – w zakresie systemów automatyki, APS-MGE – w zakresie zasilania oraz TAC, która firmuje produkty przeznaczone na rynek automatyki budynkowej.

Przez szereg lat obecności firmy w Polsce typową dla niej formą spotkań z klientami było uczestnictwo w targach. W ubiegłym roku podjęto decyzję, aby to zmienić, rezygnując również w uczestnictwa w niektórych dużych imprezach targowych. Pierwszym przedsięwzięciem realizującym nową formułę marketingową była Inwencja 2007 – odbywające się w zeszłym roku w czerwcu spotkanie w Centrum Targowym Murator Expo w Warszawie.

Firma zaprezentowała ekspozycję w zakresie systemów elektroinstalacyjnych, rozdziału energii oraz automatyki przemysłowej. Po tej jednorazowej imprezie zdecydowano na zorganizowanie cyklu kilkunastu spotkań w różnych miastach Polski – Inwencja w Automatyce 2008, które poświęcone były zagadnieniom związanym jedynie z automatyką przemysłową. Warszawa, gdzie miejscem spotkania było Centrum Olimpijskie, była 12. przystankiem na drodze firmy po Polsce. Z tego spotkania przedstawiamy również relację.

Spotkanie z klientami

Fot.1. Prezentacja rozwiązań miała ciekawą i niespotykaną na innych konferencjach formułę - przedstawiciele firmy dyskutowali o wybranych aplikacjach automatyki, opisując przy okazji cechy wykorzystywanych w nich urządzeń

W zapowiedzi tegorocznej konferencji znalazł się zakres zagadnień, które interesujące miały być były dla producentów maszyn, integratorów systemów i innych przedsiębiorstw, których działalność związana jest z automatyką przemysłową. Właśnie przedstawiciele takich firm pojawiali się na konferencjach, przy czym byli to zarówno inżynierowie, jak również osoby związane ze sprzedażą.

Mieli oni, zgodnie z zapowiedzią organizatora, uzyskać m.in. odpowiedzi na typowe pytania, które pojawiały się w kontaktach Schneider Electric z klientami. Były to zarówno kwestie techniczne związane z produktami firmy oraz propozycjami kompletnych rozwiązań, które miały pozwalać na szybkie i tanie tworzenie gotowych rozwiązań sterowania.

Z powyższych powodów podczas głównej części konferencji nacisk położony został na rozwiązywanie kwestii związanych z rzeczywistymi aplikacjami. W tym celu na każdym spotkaniu budowana była duża ściana z urządzeniami demonstracyjnymi, przy czym podzielona była ona na moduły odpowiadające konkretnym wdrożeniom. Zawierały one zazwyczaj połączone ze sobą sterownik programowalny, czujniki i elementy wykonawcze w różnych konfiguracjach.

Każda z ośmiu aplikacji pokazywała gotowe rozwiązania danych zagadnień, przy czym, zgodnie z zapewnieniami prelegentów, analogiczne systemy były uruchamiane i testowane w praktyce w różnych maszynach i obiektach przemysłowych. Zaproponowanie takich rozwiązań miało realizować jeden z głównych postulatów konferencji – firma promowała systemy automatyki, które nie wymagają długiego cyklu projektowania czy konfiguracji i zapewniają pełna współpracę komponentów wchodzących w ich skład.

Rozwiązania dla różnych aplikacji

Fot.2. Kameralny charakter spotkania pozwalał na dyskusje dotyczące prezentowanych rozwiązań

Przykładami zaprezentowanych systemów były rozwiązania dedykowane zarówno do prostych systemów sterowania i niewielkich instalacji, w tym gwarantujące bezpieczeństwo ich pracy, jak również systemy do maszyn złożonych, modułowe i o dużej wydajności. W przypadku sterowania najmniejszymi urządzeniami omawiane były instalacje oparte o sterowniki Twido z interfejsem CANopen, przemienniki częstotliwości Altvar 31 oraz panele operatorskie XBTN/R/GT.

Dla aplikacji, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo pracy systemu, przeznaczone są bezpieczne sterowniki XPSMF oraz rozproszone układy I/O typu F3DIO. Komunikacja sterownika bezpieczeństwa z kolejnymi węzłami sieci odbywa się poprzez SafeEthernet oraz Ethernet Modbus TCP/IP.

Zaprezentowano też rozwiązania dedykowane dla duży maszyn i systemów wymagających modułowości – w tym przypadku głównym elementem prezentowanych systemów był sterownik Premium, do komunikacji wykorzystywane są sieci CANopen i Ethernet (Modbus TCP/IP). W układach takich promowane były przemienniki częstotliwości Altivar 11/31/71 i serwonapędy Lexium15.

Podczas spotkania omówiono wreszcie rozwiązania oparte o Modicon Quantum Hot Standby, które zapewniają największe spośród omawianych systemów bezpieczeństwo procesów technologicznych. Układ tworzą dwa redundantne sterowniki Quantum, które komunikują się ze sobą z wykorzystaniem szybkiego łącza światłowodowego.

Nie tylko produkty

Oprócz prezentacji urządzeń podczas konferencji firma promowała usługi i ofertę pozwalającą na migrację istniejących w zakładach starszych systemów sterowania do takich, które oparte byłyby na nowych sterownikach i urządzeniach automatyki. Omawiana była także aplikacja internetowa ProduktNet, która umożliwia sprawdzanie na bieżąco poprzez Internet dostępności danych produktów Schneider Electric u różnych dostawców w Polsce.

Warto dodać, że oprócz części prezentacyjnej każde ze spotkań w ramach Inwencji w Automatyce 2008 zawierało część warsztatową, która umożliwiała uczestnikom praktyczne zapoznanie się z przedstawianymi rozwiązaniami. Swoją ofertę prezentowali również partnerzy handlowi Schneider Electric Polska.

Ciekawa formuła konferencji, możliwość bezpośredniego kontaktu z inżynierami aplikacyjnymi i kameralny nastrój – cechy te sprawiły, że pomysł Schneider Electric na zorganizowanie cyklu spotkań uznać można za udany. Warto również zaplanować sobie spotkanie z firmą już na przyszły rok.

Zbigniew Piątek

Rozwiązania przedstawione podczas konferencji omówione zostały również na stronie:

http://www.inwencja-automatyka.pl

Informacje o dostępności produktów Schneider Electric znaleźć można na stronie:

http://www.produktnet.pl