Zmiany w Wonderware

| Gospodarka Artykuły

Pod koniec zeszłego roku Wonderware, jeden z czołowych dostawców oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją, zorganizował cykl konferencji WonderWorld.

Zmiany w Wonderware

Towarzyszyło im hasło: dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia doskonałości operacyjnej w czasie rzeczywistym. Na jednej z nich wystąpił m.in. nowy prezes Wonderware – Sudipta Bhattacharya.

Poinformował on o dotychczasowych inwestycjach firmy oraz przedstawił plany na przyszłość. Przedstawiamy te informacje oraz zachodzące od tego czasu zmiany, które są istotne również dla wielu firm z rynku polskiego.

Jednym z istotnych tematów poruszanych przez prezesa było to, jak ważna jest wymiana informacji na różnych etapach produkcji, w których pracownicy muszą być na bieżąco z danymi dotyczącymi pracy urządzeń, kolejnych zleceń oraz wskaźników wydajności. Aby ten przepływ informacji usprawnić, potrzebne są jednak odpowiednie narzędzia. Ich poszukiwanie tłumaczy inwestycje Wonderware w ostatnich kilkunastu miesiącach

Rys. 1 Przykładowe ekrany generowane przez IntelTrac Suite, która obsługuje różne urządzenia mobilne

Inwestycje w mobilność

W sierpniu 2008 roku Wonderware przejęła firmę SAT Corp., która jest dostawcą rozwiązań mobilnych wspierających zarządzanie produkcją. Jednym z najbardziej jej znanych produktów jest platforma IntelTrac Enterprise Suite, która włączona została do oferty Wonderware. W skład IntelTrac Suite wchodzi oprogramowanie, pozwalające m.in. na zarządzanie i integrację różnych urządzeń (palmtopy, podręczne komunikatory, komputery mobilne i stacjonarne) z systemami ERP i MES. 

Umożliwia też wykorzystanie technologii RFID. Najnowsza wersja Wonderware IntelaTrac 3.2 zawiera szereg użytecznych narzędzi, takich jak m.in.. Procedure Builder, który pozwala definiować i rozbudowywać standardowe procedury oraz uaktualniony Schedule Manager i Web Reports. W lutym bieżącego roku Wonderware podało też, że w kolejnych wersjach IntelaTrac zostaną wykorzystane nowe technologie Microsoftu. 

Celem wdrożenia rozwiązań oferowanych przez Microsoft będzie głównie poprawa funkcjonalności oraz prezentacji danych w rozwiązaniach mobilnych. W przyszłości oprogramowanie Wonderware będzie kompatybilne z elementami platformy .NET Framework 3.0. Kolejne wersje IntelaTrac będą np. implementować silnik graficzny WPF (Windows Presentation Foundation), opierający się na języku XAML oraz SSRS (SQL Server reporting Services), czyli oprogramowanie do przetwarzania raportów.

Paweł Dulemba

Kierownik Działu Oprogramowania Atempol Sp. z o. o.

 • Jakie doświadczenie ma Państwa firma w zakresie wdrażania produktów Wonderware?
 • Atempol ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów sterowania z wykorzystaniem oprogramowania Wonderware. Zaczęło się to przed ponad dziesięciu laty od prostych systemów wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej, w oparciu o systemy InTouch. Obecnie są to często bardzo rozbudowane systemy. I tak, w ostatnich latach wdrożyliśmy trzy duże systemy sterowania bazujące na technologii Archestra, zawierające również moduły systemu MES.

 • Jakie korzyści przynosi firmie status Złotego Partnera Astor w zakresie oprogramowania firmy Wonderware?
 • Nasza działalność integratorska w zastosowaniach oprogramowania Wonderware znalazła uznanie w firmie Astor i uzyskaliśmy certyfikat „Złotego Partnera Astor”. Posiadanie tego certyfikatu rozszerzyło w znacznym zakresie nasze możliwości w poszukiwaniu i obsłudze potencjalnych inwestorów, w dostępie do najnowszych informacji technicznych i handlowych o systemach Wonderware oraz w promocji naszej firmy jako integratora systemów Wonderware.

Korzystne przejęcia

Wykorzystanie np. komunikatorów podręcznych pozwala na bardziej aktywne włączanie pracowników produkcji w realizację zadań produkcyjnych. Informacje przekazywane za pomocą mobilnych urządzeń w czasie rzeczywistym umożliwiają operatorom aktywny udział we wspomaganiu procesów decyzyjnych. Zdaniem analityków urządzenia mobilne to dziś rynek rozwijający się bardzo dynamicznie, dlatego przejęcie SAT to dobre posunięcie, które wzmocni pozycję Wonderware w skali globalnej. 

SAT to nie jedyna firma, której pozyskanie w ostatnim czasie przyniosło Wonderware zyski. W lipcu 2007 roku koncern Invensys, właściciel Wonderware, kupił także firmę Cimnet, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla systemów MES. Przejmując w całości to przedsiębiorstwo, Wonderware poszerzyło asortyment w zakresie systemów tej klasy.

Wymagało to zintegrowania produktów Cimnet z istniejącą technologią Archestra. Od tej pory produkty Cimnet stały się dostępne pod marką Wonderware MES – Operations & Performance i Wonderware DNC Professional. Analitycy rynku ocenili przejęcie Cimnetu bardzo pozytywnie. Włączenie do oferty nowego oprogramowania, dzięki wykorzystaniu istniejącej już i dobrze rozwiniętej globalnej sieci dystrybutorów Wonderware, znacząco zwiększyło zyski Invensys.

Andrzej Garbacki

Dyrektor Działu Oprogramowania Przemysłowego Astor Sp. z o.o.

 • Na czym polega współpraca firmy Astor z Wonderware?
 • Naszą rolą jest dostosowywanie oferty Wonderware do realiów i potrzeb polskiego rynku, tak aby optymalnie zaspokajać potrzeby klientów i kierować rozwojem w zakresie obrotów i udziałów w rynku w kategoriach HMI, SCADA i MES. Najważniejszym elementem naszej pracy jest dostarczanie lokalnego, polskojęzycznego wsparcia technicznego i konsultacyjnego polskim użytkownikom oprogramowania.

 • Jakie są główne korzyści wynikające ze statusu autoryzowanego partnera Wonderware?
 • Główne korzyści ze statusu autoryzowanego partnera/ dystrybutora Wonderware to bezpośredni dostęp do inżynierów wsparcia technicznego tej firmy w Stanach Zjednoczonych, dostęp do baz danych wiedzy technicznej i marketingowej. Taka głęboka współpraca daje możliwość szybkiego przenoszenia do Polski nowinek technicznych oraz dobrych praktyk, wpływając na rozwój i innowacyjność naszego rynku oprogramowania przemysłowego. Corocznie Astor rozwija swoje zasoby, szkoląc kilkunastu inżynierów w Wonderware. Pozwala to oferować usługi konsultacyjne dostosowane do potrzeb najważniejszych klientów. Firmy produkcyjne mają dzięki temu dostęp do najnowszej wiedzy informatycznej lokalnie w języku polskim.

 • Czy angażujecie się w rozwój oprogramowania Wonderware?
 • Działania Astora są przede wszystkim ukierunkowane na wspieranie firm integratorskich i OEM – tak aby były one w stanie tworzyć rozwiązania dedykowane w oparciu o systemy Wonderware i to tym firmom pomagamy w budowaniu swojej pozycji w ramach światowej sieci firm integratorskich Wonderware. Astor bezpośrednio nie zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania lub rozszerzeń dla oprogramowania Wonderware. Uczestniczymy jednak w tym procesie, pełniąc inną funkcię. Analizujemy potrzeby funkcjonalne użytkowników i firm wdrażających oprogramowanie Wonderware, a następnie cyklicznie przekazujemy do firmy Wonderware te informacje. W oparciu o zgłaszane m.in. przez nas potrzeby użytkowników, budowane są kolejne wersje systemów klasy HMI, SCADA i MES.

 • Czy korzystacie z Wonderware Developer Network lub innych materiałów od firmy Wonderware?
 • Korzystamy z Wonderware Developer Network i innych kanałów dostępu do informacji technicznych producenta oprogramowania, gdyż wsparcie techniczne w trakcie procesów sprzedaży, wdrożeń i rozwoju aplikacji wymaga bardzo głębokiej wiedzy technicznej – co najmniej na takim poziomie jak firmy wdrażającej to oprogramowanie.

 • Ile jest firm integratorskich, na czym polega współpraca i jakie korzyści przynosi tym firmom status integratora Astor?
 • Aktualnie w Polsce jest 125 zarejestrowanych firm integratorskich, posiadających kompetencje i narzędzia do wdrażania aplikacji opartych o rozwiązania Wonderware. Nasza współpraca z tymi firmami polega na przekazywaniu aktualnej wiedzy technicznej na temat oprogramowania oraz na szerokim wsparciu konsultacyjnym przy doborze rozwiązań, architektury i funkcjonalności. W trakcie samego procesu wdrożenia Astor uczestniczy jako firma wspierająca technicznie partnerów wdrożeniowych, oferując usługi naszych inżynierów i dostęp do wiedzy technicznej na temat oprogramowania w ramach wielokrotnie już nagradzanego systemu wsparcia technicznego – Astor SWT.

Wonderware wyróżnia integratorów

Rys. 2 Wonderware Industry Pack for Water and Wastewater to jeden z grupy niedawno wprowadzonych pakietów dedykowanych do różnych branż przemysłowych – w tym przypadku wodno-kanalizacyjnej

Z Wonderware współpracuje ponad 3 tysiące dystrybutorów i integratorów systemów w ponad 150 krajach na całym świecie. Kierownictwo firmy postrzega tę współpracę jako niezwykle istotną, ponieważ dzięki rozbudowanej sieci partnerów przedsiębiorstwo może kłaść większy nacisk na projektowanie nowych rozwiązań niż na ich dystrybucję. 

Aby zacieśnić więzi biznesowe, zdecydowano się na wyróżnienie grupy dystrybutorów najbardziej zaangażowanych we współpracę z firmą. W rezultacie w klasyfikacji dystrybutorów Wonderware wprowadzono trzeci stopień współpracy. 

Dotychczas program partnerski oferował dwie formy partnerstwa, które obejmowały zarejestrowanych (registered) oraz autoryzowanych (certified) integratorów systemów. Trzecia, właśnie wprowadzona forma współpracy (endorsed) dotyczy wybranych partnerów. Status ten jest dostępny dla firm, które przez lata były certyfikowanymi partnerami, przez ten czas wyjątkowo zacieśniając stosunki biznesowe z Wonderware. Ważny jest wysoki poziom znajomości technologii Wonderware, liczba projektów zrealizowanych z wykorzystaniem produktów tej firmy oraz zaangażowanie także w inne programy organizowane przez Wonderware. 

Uzyskanie najwyższego statusu łączy się z szeregiem przywilejów, które obejmują dostęp do najnowszych technologii rozwijanych w firmie oraz wsparcie marketingowe. Jest to też dodatkowa reklama dla danej firmy, ponieważ jest gwarancją najwyższego poziomu usług wystawioną przez Wonderware.

{third3}

Piotr Bistroń

Abis s.c., Kraków

 • Jakie doświadczenie ma Państwa firma w zakresie wdrażania produktów Wonderware?
 • Spółka Abis specjalizuje się we wdrażaniu systemów automatyki od 1994 roku. Od początku związaliśmy się z produktami firmy Wonderware. Wtedy był to tylko InTouch – pakiet do wizualizacji procesów. Obecnie mamy zrealizowanych ponad sto projektów, w których zastosowaliśmy oprogramowanie Wonderware. Ostatnie lata to również aplikacje tzw. MES, realizujące szereg zadań z zarządzania parkiem maszynowym, zasobami ludzkimi, materiałami i zleceniami produkcyjnymi.

 • Jakie możliwości daje oferta Wonderware?
 • Oferta Wonderware nie tylko pokrywa się z wymogami rynku, ale oferuje szereg nowych trendów, które pomagają dopiero budować ten segment rynku w Polsce. Przykładem tego jest środowisko System Platform, na bazie którego pracują moduły recepturowania, genealogii produktu, analizy przestojów i wykorzystania maszyn.

 • Jakie korzyści przynosi firmie status Złotego Partnera Astor w zakresie oprogramowania firmy Wonderware?
 • Abis od wielu lat posiada status autoryzowanego integratora firmy Wonderware i Astor. Złoty Partner Astora pozwala nam skorzystać z szeregu specjalistycznych szkoleń oraz ze wsparcia technicznego.

Astor idzie w ślady Wonderware

Wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Wonderware na terenie Polski jest firma Astor. Pod koniec 2008 roku przedstawiła ona, podobnie jak Wonderware, nowe zasady przyznawania certyfikatów dla firm integratorskich. Program certyfikacji, prowadzony od 2002 roku, dotychczas opierał się na tytule Autoryzowanego Integratora Systemów Astor, Integratora Systemów Astor oraz tytule Astor OEM. Od stycznia 2009 obowiązują nowe reguły. 

Wprowadzono tytuł Złotego, Srebrnego i Platynowego Partnera Astor. Ostatni status, uznawany za najbardziej prestiżowy, jest zarezerwowany dla firm OEM. Certyfikat wydawany jest tylko w zakresie określonych specjalizacji, w których dana firma ma odpowiednie kompetencje. Oceniana jest jakość usług, czyli wdrożenia produktów z danej specjalizacji, relacje biznesowe z dostawcą oraz wyniki sprzedaży. Podobnie jak Wonderware, także Astor oferuje swoim certyfikowanym partnerom różne korzyści, w tym szkolenia i dostęp do informacji technicznych oraz handlowych, dostęp do specjalnych ofert, a także rekomenduje partnerskie firmy integratorskie potencjalnym inwestorom.

Rys. 3 Raportowanie przestojów w Wonderware Performance Software

Case study: Oprogramowanie MES w fabryce kuchenek Amica

w fabryce kuchenek Amica Oprogramowanie MES to jedna z ważniejszych grup produktów w ofercie Wonderware. Systemy tego rodzaju pozwalają zarządzać wydajnością maszyn poprzez monitorowanie i analizę stanu ich pracy, nadzorowanie realizacji zleceń produkcyjnych oraz ocenę wskaźników efektywności, a także śledzenie liczby i rodzajów przestojów.

W tym zakresie Wonderware oferuje moduł Performance Software. Oprogramowanie to wykorzystano w systemie zarządzania parkiem maszynowym w Zakładzie Kuchni firmy Amica, gdzie wspomaga ono m.in. zarządzaniem pracą prasy – jednej z najistotniejszych maszyn w zakładzie. Na realizację systemu MES zdecydowano się w związku ze zwiększeniem produkcji, co wymagało większej dostępności i efektywności pracy prasy. Pociągnęło to za sobą konieczność szybszej detekcji awarii i przestojów maszyny, sprawniejszego wykrywania przyczyn usterek oraz poprawy organizacji przepływu informacji między działami odpowiedzialnymi za koordynację napraw, co dotychczas było kłopotliwe. Przed wprowadzeniem systemu MES dane o awariach i przestojach były rejestrowane przez operatorów ręcznie. 

Było to zadanie uciążliwe i czasochłonne, a na dodatek wyniki mogły być obarczone błędami. Zaimplementowany w fabryce kuchenek Amica system, składający się z oprogramowania Wonderware Performance zintegrowanego ze stacją wizualizacyjną InTouch oraz kilku internetowych stanowisk raportowych, rozwiązał ten problem. Możliwe stało się automatyczne rejestrowanie usterek i przestojów prasy. Stworzono również bazę danych, z której korzystają pracownicy działu utrzymania ruchu i produkcji, analizując przyczyny awarii oraz planując np. prace konserwacyjne. Z punktu widzenia użytkowników przydatny jest też konfigurator, dzięki któremu pracownicy mogą przeprowadzać wszystkie niezbędne modyfikacje systemu we własnym zakresie. W przyszłości planowane jest także wykorzystanie systemu Wonderware do monitorowania wydajności pracy innych maszyn. Wdrożenie systemu wraz z testami trwało 2 miesiące. Wykonała je forma Hi-Tron z Katowic.

Wspólne innowacje

Zdaniem prezesa Wonderware przyszłość produkcji należy do zdecentralizowanych, współzależnych organizacji złożonych z wielu współpracujących firm. W dążeniu do realizacji takiego modelu organizacji Wonderware wykorzystuje nowe media, w tym narzędzia sieciowe, które pozwalają integratorom systemów i partnerom Wonderware na wymianę danych. Służyć temu ma platforma Wonderware Developer Network, która skupia klientów, integratorów systemów, twórców oprogramowania oraz projektantów aktywnie współpracujących z firmą Wonderware na całym świecie.

W ramach Developer Network użytkownicy uzyskują dostęp do artykułów technicznych. Mogą też prezentować swoje projekty, dyskutując o innowacyjnych rozwiązaniach na forum. Zdaniem prezesa Wonderware taka współpraca jest kluczem do uproszczenia i modularności finalnego produktu. Z platformy Wonderware Developer Network korzysta też firma Astor.

Monika Jaworowska