Energa buduje blok na biomasę w elbląskiej elektrociepłowni

| Gospodarka Artykuły

Energa rozpoczęła w elbląskiej elektrociepłowni budowę bloku na biomasę o mocy 20MW. Instalacja wyposażona będzie w kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę, turbogenerator o mocy 25 MWe, oraz wymiennik ciepła o mocy 30 MWt. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 165 GWh oraz 796 tys. GJ ciepła, przy zużyciu biomasy około 135 tys. ton rocznie.

Energa buduje blok na biomasę w elbląskiej elektrociepłowni

Według planu blok powinien zostać oddany do użytku w grudniu 2012 roku.