Wydano pierwsze certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

| Gospodarka Artykuły

Niedawno Urząd Regulacji Energetyki wydał kilka świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej. Łączna moc jednostek wytwórczych korzystających z tego rodzaju opału przekroczyła 93 tys. MWh. Podmioty, które otrzymały takie certyfikaty, musiały wcześniej udokumentować to, że energii nie pozyskały ze spalania drewna pełnowartościowego.

Wydano pierwsze certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

zdjęcie: Lasy Państwowe - RDLP Gdańsk