Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - poziom 2 (zaawansowany)

| Szkolenie Artykuły

Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - poziom 2 (zaawansowany)

Miejsce: Kraków

Druga część szkolenia z obsługi i programowania robotów Kawasaki stanowi uzupełnienie części pierwszej i dostarcza dodatkowych informacji na temat zaawansowanych metod programowania. Obejmuje on programowanie w języku AS, sterowanie wejściami i wyjściami robota, pracę robota w trybie automatycznym, tworzenie równoległych programów kontrolnych (Programy PC), konfigurację sieci PROFIBUS oraz zmienne systemowe. Zdobyte informacje wykorzystywane są w praktyce podczas realizacji ćwiczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami oraz utrwalenie zdobytej wiedzy.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat:

 • zaawansowanych funkcji programowania robota w języku programistycznym AS Language
 • obsługi wejść/wyjść
 • Implementowania programów sterujących wykonywanych równolegle PC Programs
 • uruchomienia robota w trybie automatycznym
 • konfiguracji sieci przemysłowej
 • wykorzystania zmiennych systemowych
 • aktualizowania firmware kontrolera
 • zasad bezpieczeństwa podczas integracji stanowiska programowania i obsługi robota

Zdobyte na szkoleniu umiejętności oraz wiedza pozwolą na:

 • samodzielność w wykonywaniu pracy
 • oszczędność czasu, poprzez bardziej efektywne programowanie
 • minimalizację stresu
 • korzyści finansowe- krótszy czas integracji
 • wysoką świadomość możliwości robota
 • minimalizację ryzyka awarii
 • większą skuteczność działania – bardzo duży zbiór gotowych instrukcji języka AS
 • możliwość zastosowania wiedzy w codziennych działaniach
 • komfort pracy
 • pewność siebie
 • sprostanie wymogom związanym z daną pracą
 • możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań

Zakres szkolenia
1. AS Language - funkcje zaawansowane
 • Złożone instrukcje ruchu
 • Sterowanie WE/WY
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Zaawansowane sposoby programowania
 • Edycja programów
2. Programy Process Control
 • Zasady konstrukcji
 • Edycja
3. Praca robota w trybie automatycznym
 • Konfiguracja robota
 • Warunki bezpiecznej pracy
4. Zmienne systemowe
 • Przeznaczenie i konfiguracja zmiennych systemowych
5. Kopie bezpieczeństwa
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Kopie programów, pozycji robota
 • Kopie systemowe
6. Aktualizacja oprogramowania kontrolera
 • Aktualizacja oprogramowania AS i SV
 • Inicjalizacja kontrolera
7. Przykład konfiguracji transmisji szeregowej – PROFIBUS DP
 • Konfiguracja sprzętowaKonfiguracja software'owa
 • Komunikacja dwóch urządzeń z pomocą protokołu PROFIBUS DP
8. Ćwiczenia praktyczne z robotem
WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW
Ukończenie kursu na poziomie podstawowym