Przyszłość rynku systemów zarządzania transportem

| Gospodarka Artykuły

Według Transparency Market Research globalna wartość rynku systemów zarządzania transportem w latach 2014-2022 będzie rosła co roku średnio o 12%, osiągając pod koniec okresu wartość 19 mld dolarów. Popyt na oprogramowanie do zarządzania flotą transportową i innymi formami logistyki będzie rósł przede wszystkim dzięki upowszechnianiu przewozów intermodalnych, czyli wykorzystujących kilka rodzajów transportu. Czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie będzie również konieczność unowocześnienia systemów oraz popularyzacja aplikacji dostępnych w ramach SaaS (Software as a Service).

Przyszłość rynku systemów zarządzania transportem

W związku z rosnącym popytem na te ostatnie największy udział w rynku systemów zarządzania transportem w kolejnych latach utrzyma Ameryka Północna.