Zbliża się III Forum Bezpieczna Maszyna

| Gospodarka Artykuły

Niebawem odbędzie się trzecia edycja Forum Bezpieczna Maszyna. Spotkanie będzie miało miejsce 6 grudnia, tym razem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Poruszana tematyka obejmie zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym, przepisami prawnymi oraz wymaganiami minimalnymi dotyczącymi konstrukcji i eksploatacji maszyn. Omówione zostaną również aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Zbliża się III Forum Bezpieczna Maszyna

Na spotkanie złożą się dwie kilkugodzinne sesje - pierwsza poświęcona zasadom kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn, zaś druga - doborowi i eksploatacji technicznych środków bezpieczeństwa.

Organizatorami forum są Elokon, Astat i Panasonic, zaś patronem medialnym miesięcznik APA. Pełne informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.bezpieczna-maszyna.pl.