Spotkanie branży górnictwa odkrywkowego

| Gospodarka Artykuły

W Szczyrku odbyła się jedenasta edycja konferencji naukowo-technicznej ELGOR zorganizowana przez instytut Poltegor oraz firmę Siemens pod auspicjami Ministerstwa Energii, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkanie podzielone było na cztery sesje podczas których wygłoszono czternaście referatów. Ich tematyka obejmowała m.in. sterowanie maszynami górniczymi, przenośniki taśmowe w górnictwie kruszyw oraz diagnostykę maszyn we współczesnych kopalniach.

Spotkanie branży górnictwa odkrywkowego

Równocześnie z wykładami na sali głównej prowadzone były zajęcia na sali warsztatowej, podczas których zaprezentowano rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się podczas pracy w kopalni odkrywkowej.

W spotkaniu udział wzięło ponad 140 osób, w tym reprezentanci największych kopalni odkrywkowych w Polsce - KWB Adamów, KWB Bełchatów i KWB Konin - oraz cementowni i zakładów wapienniczych - Cementowni Warta, Cementowni Odra, Grupy Ożarów i ZPW Trzuskawica.

Jacek Szczepiński z instytutu Poltegor oraz Robert Wojniak z firmy Siemens