Jak zmieni się globalna energetyka do roku 2040?

| Gospodarka Artykuły

Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała raport World Energy Outlook 2016, w którym opisuje założenia paryskiego porozumienia klimatycznego oraz jego możliwe skutki dla sektora energetyki. Przedstawiony w opracowaniu tzw. scenariusz 450 dotyczy 50-procentowej możliwości ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 2°C powyżej stanu z epoki przedprzemysłowej.

Jak zmieni się globalna energetyka do roku 2040?

Agencja zakłada, że do 2040 roku wzrost światowego popytu na energię wyniesie 30%, przy czym znacząco zwiększy się też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Raport zawiera również osobne rozdziały dotyczące m.in. efektywności energetycznej, samochodów elektrycznych, OZE i ich integracji, paliw kopalnych i rynku ropy naftowej, wykorzystania gazu ziemnego oraz branży wodno-kanalizacyjnej w kontekście zużycia energii elektrycznej.

Streszczenie raportu w języku polskim pobrać można ze strony goo.gl/gNJpgM.