Komisja Europejska podnosi poprzeczkę w zakresie efektywności energetycznej

| Gospodarka Artykuły

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycję przesunięcia celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 30%. Na szczycie klimatycznym w 2014 r. delegaci zadecydowali o przyjęciu, wiążącego dla całej Unii Europejskiej, celu efektywności na poziomie nie niższym niż 27%. Zdaniem KE zwiększenie celu o 3 punkty procentowe pozwoli wygenerować dodatkowo 70 mld euro PKB, utworzyć o 400 tys. więcej miejsc pracy oraz ograniczyć import paliw kopalnych. Zmiany wymagają zgody Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie UE.

Komisja Europejska podnosi poprzeczkę w zakresie efektywności energetycznej

Jednocześnie Komisja Europejska chce przedłużyć o 10 lat - do 2030 r. - wymóg zwiększania oszczędności energii elektrycznej przez producentów i dostawców o 1,5% każdego roku.

Zwiększenie efektywności energetycznej dotyczyć ma głównie budynków, których ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za około 40% konsumpcji energii elektrycznej w UE. KE zaproponowała zmiany w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy mają zachęcać do lepszego izolowania budynków oraz pomóc chcącym inwestować w efektywność energetyczną w otrzymaniu odpowiedniego dofinansowania. Komisja oczekuje też większego wykorzystania rozwiązań informatycznych i zaawansowanych technologii, jak np. automatyki budynkowej.

Komisja Europejska przekonuje, że działania podnoszące efektywność energetyczną mogą do 2030 r. zwiększyć unijne PKB o 1%, przynieść gospodarce 190 mld euro i doprowadzić do powstania 900 tys. miejsc pracy. W porównaniu do celu 27-procentowego, 30-procentowy cel efektywności energetycznej oznacza zmniejszenie w 2030 r. importu ropy i gazu o 12%.

źródło: WNP