NFOŚiGW uruchamia nabór wniosków o dotacje na inwestycje w efektywność energetyczną

| Gospodarka Artykuły

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia dzisiaj nabór wniosków do konkursu w ramach działania 1.2 "Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach". Budżet konkursu opiewa na kwotę 100 mln zł. O unijne wsparcie starać się mogą duże firmy, które przedstawią projekt zwiększenia ich efektywności energetycznej. Warunkiem niezbędnym pozyskania funduszy jest przeprowadzenie w firmie audytu energetycznego. Nabór potrwa do 30 marca bieżącego roku.

NFOŚiGW uruchamia nabór wniosków o dotacje na inwestycje w efektywność energetyczną

Inwestycje proefektywnościowe zostaną sfinansowane w ramach pożyczki preferencyjnej w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. Od 5 do 15% tych kosztów może podlegać umorzeniu w postaci dotacji, po osiągnięciu zwiększenia efektywności energetycznej na oczekiwanym poziomie, o co najmniej 15%. Karencja spłaty pożyczki preferencyjnej będzie wynosić 12 miesięcy, a okres, na który zostaje udzielona, to 15 lat.

W październiku 2016 roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej, która nałożyła na wybrane przedsiębiorstwa (zatrudniające np. średniorocznie co najmniej 250 pracowników) obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Do przeprowadzenia takiego audytu zobowiązanych jest około 6 tys. przedsiębiorstw. Z danych URE wynika, że przeprowadziło go tylko 58% zobowiązanych podmiotów.

źródło: gramwzielone.pl

Zobacz również