NFOŚiGW dofinansuje modernizację oświetlenia zewnętrznego

| Gospodarka Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Sowa - oświetlenie zewnętrzne". Dokumenty będą przyjmowane od 18 lutego do 19 sierpnia bieżącego roku. Budżet programu wynosi 50 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje obejmujące kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, a także na instalację nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów.

NFOŚiGW dofinansuje modernizację oświetlenia zewnętrznego

W ubiegłym roku, w pierwszym naborze wniosków w programie "Sowa", wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę ponad 56 mln zł. Obecnie kończy się ocena tych wniosków i prowadzone są negocjacje warunków umów o dofinansowanie.

Na preferencyjne pożyczki liczyć mogą jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, mające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego. Otrzymywane wsparcie pokryć może nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Może być ono też częściowo - do 10% - umorzone, jednak w kwocie nie większej niż 1 mln zł. Dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Podlegające finansowemu wsparciu prace modernizacyjne obejmować będą w szczególności demontaż wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych, wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach - wraz z wymianą zabezpieczeń, wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów, modernizację istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem, montaż układów redukcji mocy i stabilizacji napięcia zasilającego, a także instalację sterowania inteligentnego.

źródło: gramwzielone.pl