NCBiR dofinansuje badawczo-rozwojowe projekty nauki i przemysłu

| Gospodarka Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło we wtorek uruchomienie szóstej edycji konkursu "Projekty aplikacyjne". Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe wyniesie 150 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

NCBiR dofinansuje badawczo-rozwojowe projekty nauki i przemysłu

Celem konkursu "Projekty aplikacyjne" jest rozszerzenie skali wykorzystania opracowywanych w kraju technologii przez polskie firmy. Do konkursu przystąpić mogą konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej, przy czym konsorcjum takie tworzyć może najwyżej 5 podmiotów. Konkurs nie przewiduje ograniczeń tematycznych, choć wymagane jest, by projekty obejmowały Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to milion złotych. Projekt powinien obejmować realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, może także dotyczyć prac przedwdrożeniowych, pod warunkiem, że ich koszt nie przekroczy 20% wartości projektu. Zgłaszany projekt może być realizowany we wszystkich województwach poza mazowieckim.

W ramach dotychczasowych edycji konkursu "Projekty aplikacyjne" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało przeszło 120 projektom łącznie ponad 600 mln zł dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu i naboru wniosków znaleźć można na stronie www.ncbr.gov.pl.

źródło: naukawpolsce.pap.pl