Ponad 3 mld zł z NCBiR na innowacje w 2019 roku

| Gospodarka Aktualności

Konkursy ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o łącznym budżecie wynoszącym 3,1 mld zł zapowiedziało na 2019 rok Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Większość ze środków zostanie rozdysponowana w ramach tzw. szybkiej ścieżki, gdzie można liczyć nawet na 50% dofinansowania, a małe przedsiębiorstwa - na 80% kosztów projektu.

Ponad 3 mld zł z NCBiR na innowacje w 2019 roku

Poza szybką ścieżką NCBiR będzie kontynuował program "projekty aplikacyjne" skierowane do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe.

NCBiR planuje pomagać przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków, po to, aby nie odpadały one z powodów formalnych. W ramach konkursu szybkiej ścieżki wniosek można też poprawiać. Powstała też nowa aplikacja NCBR Asystent Innowacji. Dzięki niej można bezpłatnie zweryfikować swój pomysł na projekt. NCBR otworzył też punkt konsultacyjny w swojej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.