Unia Europejska chce do 2030 roku stworzyć 1000 start-upów

| Gospodarka Aktualności

Unia Europejska ustanowiła konsorcjum, którego celem jest stworzenie do roku 2030 1000 nowych start-upów, a także przeprowadzenie szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje 50 tys. osób. Konsorcjum EIT Manufacturing, które zrzesza 50 partnerów z 17 krajów (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), ma na celu pomóc europejskiemu sektorowi produkcyjnemu stać się bardziej konkurencyjnym, zrównoważonym i produktywnym.

Unia Europejska chce do 2030 roku stworzyć 1000 start-upów

Konsorcjum, stanowiące część utworzonego w 2008 r. Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), zrzesza między innymi firmy Festo, Kuka, Siemens, Volkswagen, Comau, Spinea oraz Volvo, a także członków pochodzących z organizacji edukacyjnych i badawczych. EIT Manufacturing będzie miał siedzibę w Paryżu, a swoje centra innowacji utworzy w Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Austrii.

Unia Europejska przyznała konsorcjum dotację na rozpoczęcie działalności w wysokości 4 mln euro. Wsparcie to ma po kilku latach działalności wzrosnąć do ponad 80 mln euro, pod warunkiem, że organizacja osiągnie spodziewane wyniki. Oczekuje się również, że inicjatywa przyciągnie fundusze ze źródeł publicznych i prywatnych, które do 2030 r. osiągną wartość 325 mln euro.

Strategiczne cele EIT Manufacturing obejmują zwiększanie wartości poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników produkcyjnych, tworzenie ekosystemów dla innowacji, przedsiębiorczości i transformacji przedsiębiorstw, cyfryzację produkcji; promowanie produkcji elastycznej, zapewnianie produkcji bezpiecznej oraz etycznie i społecznie zrównoważonej, a także uczynienie przemysłu czystszym i bardziej ekologicznym.

Europejski sektor produkcyjny zatrudnia prawie 30 mln osób w 2,1 mln przedsiębiorstw i stanowi średnio około 20% PKB. Znajduje się jednak pod presją postępu technologicznego, globalnej konkurencji, taniej produkcji w krajach rozwijających się oraz niedoboru surowców.

źródło: Drives & Controls