Aniołowie biznesu będą finansować start-upy

| Gospodarka Artykuły

Jeszcze w bieżącym miesiącu uruchomiony zostanie fundusz Biznest, którego celem będzie finansowanie innowacyjnych start-upów. Fundusz dysponować będzie budżetem w wysokości 258 mln zł i będzie mógł inwestować od 200 tys. do 4 mln zł w spółki znajdujące się na początkowym etapie rozwoju. Druga część dofinansowania młodych przedsiębiorstw, o takiej samej wysokości, realizowana będzie przez inwestorów prywatnych, którzy już osiągnęli sukcesy, czyli przez tzw. aniołów biznesu.

Aniołowie biznesu będą finansować start-upy

Fundusz Biznest FIZ jest elementem programu Start In Poland. Fundusz ten, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zakłada zainwestowanie w rozwój start-upów około 3 mld zł. Biznest jest drugim funduszem - po PFR Starter FIZ - który zostanie uruchomiony w ramach programu Start In Poland. Przewidziano jeszcze powstanie funduszy Otwarte Innowacje FIZ, Koffi FIZ oraz NCBR CVC.

źródło: onet.biznes

Zobacz również