Enea otrzyma unijne dofinansowanie dla nowej inwestycji

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea Operator zbuduje linię wysokiego napięcia 110 kV na odcinku Jasiniec-Świecie oraz przebuduje stację Fordon 110/15 kV. W ramach tego projektu zostanie też wdrożona funkcjonalność inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Celem tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i jakości zasilania w woj. kujawsko-pomorskim. Ich wartość przekracza 23 mln zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniesie prawie 13,5 mln zł.

Enea otrzyma unijne dofinansowanie dla nowej inwestycji