Enea Operator współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim

| Gospodarka Aktualności

Firma Enea Operator podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach tego porozumienia uczelnia zobowiązała się do wspierania spółki w realizacji prac analitycznych oraz doradczych w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. Uniwersytet Zielonogórski jest trzecią uczelnią, z którą spółka podpisała taką umowę.

Enea Operator współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim