Enea uruchomiła nowy blok w Kozienicach

| Gospodarka Artykuły

Enea oddała do eksploatacji nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice o mocy ponad 1000 MW. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych osiąga on sprawność na poziomie ponad 45%. To pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym.

Enea uruchomiła nowy blok w Kozienicach

Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy Enea do 6,2 GW. Sama Elektrownia Kozienice zwiększyła moc zainstalowaną o 1/3, do poziomu około 4 tys. MW. Dzięki temu 13% energii produkowanej w Polsce będzie pochodziło właśnie z tego zakładu.