Nowy projekt badawczy Enei

| Gospodarka Pomiary

Enea Operator, wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, rozpoczęła prace nad nowym projektem badawczym. Jego celem jest opracowanie systemu bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostaw energii elektrycznej rozproszonych źródeł oraz zasobników energii MoBiSys. Realizacja projektu, która według planu ma potrwać co najmniej 3 lata, będzie kolejnym etapem wdrażania koncepcji inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grids. Łączny budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, z czego 2,6 mln zł stanowi dotacja ze środków unijnych.

Nowy projekt badawczy Enei

 

Zobacz również