Enea zmodernizowała GPZ Jachcice

| Gospodarka Artykuły

Enea zakończyła kompleksową przebudowę Głównego Punktu Zasilania Jachcice. W ramach tego projektu między innymi wybudowane zostały nowe rozdzielnie wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (30 kV oraz 15 kV), a także stanowiska transformatorów mocy i potrzeb własnych. Dzięki inwestycji, której wartość sięga 15 mln zł, znacząco poprawi się bezpieczeństwo energetyczne, głównie odbiorców mieszkających w północno-zachodniej części Bydgoszczy.

Enea zmodernizowała GPZ Jachcice

Zobacz również