Zmodernizowano GPZ w Kątach Rybackich

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Energa Operator zmodernizowała Główny Punkt Zasilania 110 kV/15 kV w Kątach Rybackich. W ramach projektu, GPZ wyposażono w dodatkowy transformator 110 kV/15 kV oraz zmieniono dotychczasowy układ stacji, co pozwoli na jej przyłączenie do planowanej linii 110 kV z GPZ Nowy Dwór Gdański. Wdrożono także funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczną identyfikację błędów z systemem naprawczym oraz funkcję kontroli przepływu mocy czynnej i biernej.

Zmodernizowano GPZ w Kątach Rybackich

Inwestycja, która została dofinansowana ze środków UE, znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej w regionie.