Energa modernizuje Elektrownię Ostrołęka

| Gospodarka Aktualności

Energa modernizuje Elektrownię Ostrołęka. Prace, które są prowadzone w tym obiekcie mają na celu usprawnienie jego użytkowania i zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki wywiera on na środowisko. Pozwoli to na ubieganie się o przyznanie białego certyfikatu potwierdzającego zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Energa modernizuje Elektrownię Ostrołęka

W ramach realizacji projektu w latach 2019-2021 podczas remontów bloków energetycznych w Elektrowni Ostrołęka wyremontowane zostaną instalacje tłoczenia powietrza do kotłów, co będzie polegało na wymianie wentylatora wraz z układem sterowania i regulacji. Oszczędność energii, jaką według planów ma to zapewnić, wyniesie około 230 toe (ton oleju ekwiwalentnego) rocznie, a wielkość redukcji emisji CO2 około 2100 ton rocznie.

Zobacz również