Energa przeznaczy 170 mln zł na inteligentą sieć energetyczną

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Energa Operator SA pozyskała ponad 200 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 na projekty związane z rozszerzeniem i modernizacją infrastruktury energetycznej. Cześć tych środków w kwocie 170 mln zł pozwoli na wdrożenie inteligentnej sieci dystrybucyjnej Smart Grid. Całkowita wartość projektu Smart Grid, realizowanego na obszarze działania Energi, wynosi ponad 240 mln zł.

Energa przeznaczy 170 mln zł na inteligentą sieć energetyczną

W ciągu najbliższych lat w Polsce powstanie generalny system zarządzania siecią energetyczną średnich napięć (SN). System będzie się składał z 1180 rozłączników napowietrznych na liniach SN, 1148 rozdzielnic wnętrzowych wyposażonych w zestawy umożliwiające zdalne sterowanie i ponad 2 tys. modemów telekomunikacyjnych TETRA (TErrestrial Trunked Radio). Dodatkowym elementem projektu jest również budowa magazynu energii, który będzie odpowiadał za stabilną pracę systemu dystrybucyjnego w rejonie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4 MW w Czernikowie.

Rozwiązania technologiczne sieci dystrybucyjnej Smart Grid umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca awarii oraz jej przyczyn, a także automatyczną rekonfigurację sieci, która będzie możliwa dzięki wykorzystanym technologiom teleinformatycznym, takim jak moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration).

źródło: Energa

Zobacz również