Kolejne smart liczniki w firmie Energa

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Energa Operator wyposaży ponad 400 tysięcy odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej w nowe liczniki inteligentne. Dzięki temu ich liczba wyniesie łącznie ponad 1 milion, zaś udział w ten sposób opomiarowanych klientów przekroczy 30%.

Kolejne smart liczniki w firmie Energa

Smart liczniki są wielofunkcyjne - nie tylko przesyłają dane odczytowe, ale przez zdalną transmisję realizują na przykład takie usługi, jak aktualizacja grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy przez odbiorcę i automatyczne powiadomienie operatora o awariach. Poza tym, dzięki nim klient może na bieżąco monitorować zużycie energii w Internecie, za pośrednictwem portalu udostępnionego przez Energę.